Různé varianty na sloveso Volere

Share Button

Italské sloveso Volere, různé věty v italštině/překlady vět do italštiny:

Jazyková studie na italské sloveso „volere“

„Sloveso „volere“ je jedním z nejdůležitějších a nejčastěji používaných sloves v italštině. Toto sloveso je nepravidelné a patří mezi tzv. modální slovesa, což znamená, že vyjadřuje vůli, přání nebo nutnost něco udělat. Má mnoho významů a použití, což ho činí klíčovým prvkem v italské komunikaci.

Významy slovesa „volere„:

  1. Chtít: Jde o nejčastější význam tohoto slovesa, který vyjadřuje osobní přání nebo touhu po něčem. Například: „Voglio una pizza.“ (Chci pizzu.)
  2. Potřebovat: Sloveso „volere“ lze také použít pro vyjádření potřeby po něčem. Například: „Voglio un consiglio.“ (Potřebuji radu.)
  3. Muset: Ve spojení s infinitivem vyjadřuje nutnost nebo povinnost něco udělat. Například: „Voglio parlare italiano.“ (Musím mluvit italsky.)
  4. Chtít někoho nebo něco jiného: Tento význam se vyskytuje ve spojení s dalším podmětem nebo předmětem. Například: „Loro vogliono un gelato.“ (Oni chtějí zmrzlinu.)

Sloveso „volere“ v historii italštiny:

V průběhu vývoje italského jazyka prošlo sloveso „volere“ určitými změnami. V raném středověku se vyskytovalo ve formách „volere“ a „voleire“, ale postupně se upřednostňovala forma „volere“. Důležité bylo zachování jeho modálních funkcí, které jsou stále klíčové pro současnou italštinu.

V pozdním středověku a renesanci docházelo k výrazným proměnám v italském jazyce, což ovlivnilo i tvarování slovesa „volere“. Změny ve výslovnosti, gramatice a slovní zásobě přispěly k formování moderní italštiny, jakou ji známe dnes. Sloveso „volere“ si však zachovalo svou důležitost a frekvenci použití.

Závěr:

Sloveso „volere“ je jedním z klíčových prvků italského jazyka. Jeho mnoho významů a modální povaha ho činí nezbytným pro vyjadřování vůle, přání a nutnosti v italské komunikaci. Během vývoje jazyka prošlo určitými proměnami, ale jeho základní funkce zůstávají stabilní. Dnes je toto sloveso jedním z pilířů moderní italštiny a nezbytným prvkem pro každodenní konverzaci.“

MOŽNÁ VÁS TAKÉ ZAJÍMAJÍ TYTO ITALSKÁ SLOVESA: 

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.