Nepravidelné tvary sloves v italštině

Share Button
 1. Nepravidelné tvary sloves: Italština má mnoho nepravidelných sloves, která se v tvarech a konjugaci liší od pravidelných sloves. Tyto nepravidelnosti mohou zahrnovat změny ve kořeni slova, výskyt neobvyklých koncovek a nepravidelné tvary v různých časech a osobách. Je důležité se naučit tyto nepravidelné tvary a jejich konjugaci, protože se často používají ve všedním jazyce. Například:
 • Avere (mít) – nepravidelné tvary slovesa (ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno)
 • Fare (dělat) – nepravidelné tvary slovesa (faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno)
 1. Časté slovní druhy: V italštině existují některé slovní druhy, které se často vyskytují a mají své specifické tvary. Například:
 • Podstatná jména – mění se podle rodu, čísla a případu
 • Přídavná jména – mění se podle rodu, čísla a případu
 • Zájmena – mění se podle osoby, rodu, čísla a případu
 • Slovesa – mění se podle osoby, čísla, času a způsobu
 1. Tvary čísla: Italština má dva tvary čísla – jednotné (singolare) a množné (plurale). Tvary slov se mění podle toho, zda se jedná o jednu věc nebo více věcí. Například:
 • Un libro (jedna kniha) – jednotné číslo
 • Due libri (dvě knihy) – množné číslo
 1. Tvary případů: Italština má několik pádů, které určují gramatickou funkci slov ve větě. Nejčastějšími případy jsou nominativ, genitiv, dativ, akuzativ a vokativ. Tyto tvary se projevují v koncovkách slov a určují jejich vztah k ostatním slovům ve větě. Například:
 • Il ragazzo (chlapec) – nominativ
 • Del ragazzo (chlapce) – genitiv
 • Al ragazzo (chlapci) – dativ
 • Vedo il ragazzo (vidím chlapce) – akuzativ
 1. Tvary příslovce: Příslovce v italštině mají obvykle stejný tvar jako přídavná jména, přičemž se často přidává přípona „-mente“. Například:
 • Veloce (rychlý) -> Velocemente (rychle)
 • Chiaramente (jasně)

Studium morfologie slov v italštině je klíčové pro správné porozumění a používání jazyka. Porozumění tvarům slov, jejich změnám a konjugaci vám pomůže rozvíjet své jazykové dovednosti a lépe komunikovat v italštině.

------------------------------------------------

MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)