Tvarosloví slovesa Promettere…

Share Button

promettere – slibovat promettere – slíbit promettere – být slibný promettere – zaslíbit promettere – dát slovo promettere – zadat

Základní tvary slovesa INVITARE a co všechno znamená

Share Button

Presente (Přítomný čas) io invito tu inviti egli invita noi invitiamo voi invitate essi invitano PŘÍKLADY: Invitare Lucca – Pozvat Lukáše. Mi inviti ? – Pozveš mě? DALŠÍ POKROČILÉ VÝZNAMY SLOVESA INVITARE:  invitare – zvát invitare – vybízet invitare – vybídnout invitare – lákat invitare – vábit invitare – zašroubovat invitare – přišroubovat

Kompletní časování / skloňování slovesa Sentire

Share Button

Možná vás také zajímá: Kompletní časování / skloňování italského slovesa Andare Kompletní časování / skloňování italského slovesa Mangiare Kompletní časování / skloňování italského slovesa Essere Kompletní časování / skloňování italského slovesa Avere Indicativo Přítomný čas Minulý čas složený  io sento  tu senti  lui /lei /Lei sente  noi sentiamo  voi sentite  loro /Loro sentono  io ho sentito  tu hai sentito  lui /lei /Lei ha sentito […]

Kompletní časování / skloňování italského slovesa Mangiare

Share Button

Možná vás bude také zajímat: Kompletní časování / skloňování italského slovesa Essere Kompletní časování / skloňování italského slovesa Avere Konjunktiv (Congiuntivo) italského slovesa Avere Kondicionál (podmiňovací způsob) italského slovesa Avere Imperativ italského slovesa Avere Indicativo Presente Passato prossimo  io mangio  tu mangi  lui /lei /Lei mangia  noi mangiamo  voi mangiate  loro /Loro mangiano  io ho mangiato  tu hai mangiato  lui /lei /Lei ha mangiato […]

Kompletní časování / skloňování italského slovesa Avere

Share Button

Pokud vás zajímá také Kompletní časování / skloňování italského slovesa Essere – stačí kliknout. Oznamovací způsob Přítomný Složený čas minulý  io ho  tu hai  lui /lei /Lei ha  noi abbiamo  voi avete  loro /Loro hanno  io ho avuto  tu hai avuto  lui /lei /Lei ha avuto  noi abbiamo avuto  voi avete avuto  loro /Loro hanno avuto Imperfektum Složený čas předminulý  io avevo  tu avevi  lui /lei /Lei aveva  noi avevamo  voi avevate  loro […]

Italské sloveso „insegnare“

Share Button

Ho insegnato stasera – učil jsem dnes večer (jako nějaký učitel). Rozhodně nelze sloveso insegnare použít, ve významu učit se (sebe). Je to stejné jako v angličtině, to teach, to learn DALŠÍ PŘÍKLADY: Cosa hai insegnato? – Co jsi učil? Abbiamo insegnato tutta la settimana – učili jsem celý týden (jako např. nějaký celý soubor […]

Několik rozkazovacích sloves

Share Button

Mettilali – dej jí tam ! Aspetta qui – počkej tady ! Vieni qua – pojď sem ! Portallo qui – přines to sem !

Italské funkce – hodnosti

Share Button

Jak se to italsky řekne, že mám nějakou funkci: Essere in qualità – být ve funkci In mansione di – ve funci, v pozici

Italské sloveso chiedere

Share Button

ChiederLe – [Pozadat Vam] (vai a chiedergli), Posso chiederLe una cosa – protoze vazba „chiedere qualche cosa a qualcuno“

Slovesa: ringraziare, aiutare

Share Button

Významy sloves: La ringrazio – [Dekuji Vas] (ringraziare la mamma) (vai a ringraziarlo), La ringrazio di, per…obe ok. La aiuto – [Pomohu Vas] (aiutare la mamma) (vai ad aiutarlo), La posso aiutare con questa cosa.

Infinitivní předložkové vazby v italštině – diametrálně odlišné od češtiny

Share Button

Infinitivní předložkové vazby v italštině – diametrálně odlišné od češtiny (čeští studenti a studentky italštiny často chybují): Accorgersi di qc vsimnout si ceho, zpozorovat co Affrontare q, qc celit komu, cemu Aiutare q pomoci komu Aspettare q, qc cekat na koho, nac Aspettarsi qc nadit se ceho Assistere a qc ucastnit se ceho Avvertire q […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmena T a V – díl XVIII.

Share Button

Jedny z posledních modálních sloves s příklady užití nebo překladem: Tornare a Fare – Vrátit se udělat, Sono tornato a Fare (pohybové sloveso, tudíž pomocným slovesem je sloveso essere) – „vrátil jsem se udělat“ Venire a prendere – Vrátit se vzít (něco, nebo také prendersi – vzít si (může být jako zvratná forma)) Venire a […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno S – díl XVII.

Share Button

Infinitivní předložková vazba u sloves Sperare, Smettere, Stare a několik velmi jednoduchých konkrétních příkladů z praktické italštiny: Sperare di Fare – doufat něco udělat, Spero di farlo – doufám, že to budu moc udělat… Smettere di Fare – zanecachat nějaké činnosti, Smettila di Fare – přestaň to dělat ! Stare per Fare – chystat se […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno R – díl XVI.

Share Button

Italská modální slovesa začínající na písemeno R: Rifiutare di Fare – odmítnout něco dělat / udělat Riuscire a Fare – zvládnout odmítnout něco dělat / udělat Příklady užití: Ho rifiutato di Fare – odmítl jsem to udělat, Sono riuscito a Fare – zvládnul jsem to…

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno P – díl XV.

Share Button

Promettere di Fare – Dovoliti něco udělat (někomu) Provare a (di) Fare – (Zkusit něco udělat) – zde přípustné obě předložky.