Základní tvary slovesa INVITARE a co všechno znamená

Share Button

Presente (Přítomný čas) io invito tu inviti egli invita noi invitiamo voi invitate essi invitano PŘÍKLADY: Invitare Lucca – Pozvat Lukáše. Mi inviti ? – Pozveš mě?

Kompletní časování / skloňování slovesa Sentire

Share Button

Možná vás také zajímá: Kompletní časování / skloňování italského slovesa Andare Kompletní časování / skloňování italského slovesa Mangiare Kompletní časování / skloňování italského slovesa Essere Kompletní časování / skloňování italského slovesa Avere Indicativo Presente Passato prossimo  io sento  tu senti  lui /lei /Lei sente  noi sentiamo  voi sentite  loro /Loro sentono  io ho sentito  tu hai sentito  lui /lei /Lei ha sentito  noi abbiamo sentito […]

Kompletní časování / skloňování italského slovesa Mangiare

Share Button

Možná vás bude také zajímat: Kompletní časování / skloňování italského slovesa Essere Kompletní časování / skloňování italského slovesa Avere Konjunktiv (Congiuntivo) italského slovesa Avere Kondicionál (podmiňovací způsob) italského slovesa Avere Imperativ italského slovesa Avere Indicativo Presente Passato prossimo  io mangio  tu mangi  lui /lei /Lei mangia  noi mangiamo  voi mangiate  loro /Loro mangiano  io ho mangiato  tu hai mangiato  lui /lei /Lei ha mangiato […]

Kompletní časování / skloňování italského slovesa Avere

Share Button

Pokud vás zajímá také Kompletní časování / skloňování italského slovesa Essere – stačí kliknout. Indicativo Presente Passato prossimo  io ho  tu hai  lui /lei /Lei ha  noi abbiamo  voi avete  loro /Loro hanno  io ho avuto  tu hai avuto  lui /lei /Lei ha avuto  noi abbiamo avuto  voi avete avuto  loro /Loro hanno avuto Imperfetto Trapassato prossimo  io avevo  tu avevi  lui /lei /Lei aveva  noi avevamo  voi avevate  loro /Loro avevano  io avevo avuto […]

Italské sloveso „insegnare“

Share Button

Ho insegnato stasera – učil jsem dnes večer (jako nějaký učitel). Rozhodně nelze sloveso insegnare použít, ve významu učit se (sebe). Je to stejné jako v angličtině, to teach, to learn DALŠÍ PŘÍKLADY: Cosa hai insegnato? – Co jsi učil? Abbiamo insegnato tutta la settimana – učili jsem celý týden (jako např. nějaký celý soubor […]

Několik rozkazovacích sloves

Share Button

Mettilali – dej jí tam ! Aspetta qui – počkej tady ! Vieni qua – pojď sem ! Portallo qui – přines to sem !

Italské funkce – hodnosti

Share Button

Jak se to italsky řekne, že mám nějakou funkci: Essere in qualità – být ve funkci In mansione di – ve funci, v pozici

Italské sloveso chiedere

Share Button

ChiederLe – [Pozadat Vam] (vai a chiedergli), Posso chiederLe una cosa – protoze vazba „chiedere qualche cosa a qualcuno“

Slovesa: ringraziare, aiutare

Share Button

Významy sloves: La ringrazio – [Dekuji Vas] (ringraziare la mamma) (vai a ringraziarlo), La ringrazio di, per…obe ok. La aiuto – [Pomohu Vas] (aiutare la mamma) (vai ad aiutarlo), La posso aiutare con questa cosa.

Infinitivní předložkové vazby v italštině – diametrálně odlišné od češtiny

Share Button

Infinitivní předložkové vazby v italštině – diametrálně odlišné od češtiny (čeští studenti a studentky italštiny často chybují): Accorgersi di qc vsimnout si ceho, zpozorovat co Affrontare q, qc celit komu, cemu Aiutare q pomoci komu Aspettare q, qc cekat na koho, nac Aspettarsi qc nadit se ceho Assistere a qc ucastnit se ceho Avvertire q […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmena T a V – díl XVIII.

Share Button

Jedny z posledních modálních sloves s příklady užití nebo překladem: Tornare a fare – Vrátit se udělat, Sono tornato a fare (pohybové sloveso, tudíž pomocným slovesem je sloveso essere) – „vrátil jsem se udělat“ Venire a prendere – Vrátit se vzít (něco, nebo také prendersi – vzít si (může být jako zvratná forma)) Venire a […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno S – díl XVII.

Share Button

Infinitivní předložková vazba u sloves Sperare, Smettere, Stare a několik velmi jednoduchých konkrétních příkladů z praktické italštiny: Sperare di fare – doufat něco udělat, Spero di farlo – doufám, že to budu moc udělat… Smettere di fare – zanecachat nějaké činnosti, Smettila di fare – přestaň to dělat ! Stare per fare – chystat se […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno R – díl XVI.

Share Button

Italská modální slovesa začínající na písemeno R: Rifiutare di fare – odmítnout něco dělat / udělat Riuscire a fare – zvládnout odmítnout něco dělat / udělat Příklady užití: Ho rifiutato di fare – odmítl jsem to udělat, Sono riuscito a fare – zvládnul jsem to…

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno P – díl XV.

Share Button

Promettere di fare – Dovoliti něco udělat (někomu) Provare a (di) fare – (Zkusit něco udělat) – zde přípustné obě předložky.

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno P – díl XIV.

Share Button

Permettere a q di fare – Dovoliti někomu něco (cokoliv? 😀 ) udělat Permettersi di fare – Dovoliti si něco (cokoliv? 😀 ) udělat Prepararsi a fare – Připravit se něco (cokoliv? 😀 ) udělat

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno M – díl XIII.

Share Button

Mettersi a fare – dát se do něčeho (do nějaké práce) / „mi sono messo a fare compiti“, „jal jsem se dělati úkoly domácí“ 😀

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno I – díl XII.

Share Button

Imparare a fare Impedire a q di fare Insegnare a q a fare Invitare q a fare

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno F – díl XI.

Share Button

Bohužel jediné v italštině existující „předložkové sloveso“ na písmeno F   Finire di fare – skončit něco dělat, skončit s děláním něčeho

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno E – díl X.

Share Button

Zde vazby a žádné složité výklady:   Essere capace di fare – Sono capace di fare – jsem dostatečně schopný na to, abych to udělal… Essere in grado di fare – jsem sto, to udělat / umím to udělat…  

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno D – díl IX.

Share Button

Decidere di fare – rozhodnout dělat / udělat (zde jse situace v překladu malinko komplikovanější, neboť v českém jazyce formulace „rozhodnout dělat“ zní malinko nepřirozeně, anebo ji můžeme aplikovat, jen na omezený okruh činností (české sloveso vyrábět) „rozhodnul jsem se ten den dělat žárovky) (takže dál raději pokračuji už jen italskými příklady, bez překladu) (Ho […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno C – díl VIII.

Share Button

Cominciare a fare – začít dělat (zde je dokonavost evidentní, zcela jistě přeložíme, jako „začít dělat“, nikoliv „začít udělat“ – to bychom nebyli jako správná Čecha) Continuare a fare – pokračovat dělat (domácí úkoly) Costringere q a fare (donutit někoho, aby něco udělal)  

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno C – díl VII.

Share Button

Cercare di fare – snažit se něco udělat (italské sloveso Cercare má dva významy – hledat a snažit se) Chiedere a q di fare – Takže, „někoho se zeptám zda-li… “ (prosím, dohledat celý význam za domácí úkol)

Infinitivní předložkové vazby v italštině – i s příklady, slovesa na A, díl III.

Share Button

Další slovesa na A. Dávkuji to postupně, abyste se toho nezbláznili. Slovesa: přijet, přát si, mít v úmyslu něco udělat – dělat (ta dokonavost se v italštině infinitivním slovesem vyjádřit nedá / vyjadřuje se jinak) Arrivare a fare – Přijet / přijít něco dělat (opět další typický italský jev – Arrivare může zamenat přijet autem, […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině: slovesa na A

Share Button

Možná jsem před léty už uváděl – ale jedná se o jednu ze základních kapitol italské gramatiky: Abituarsi a fare Affrettarsi a fare

Totální italština

Share Button

Tak tohle je bomba a totální pirátství zároveň. Kdo nepoznal, nemůže vědět. Naštěstí jsou k dispozici dnes na síti tyto a obdobné materiály ke studiu jazyka i překladu. Samotný překlad nechám na vás a přidám pár úvodních slovíček ze své lekce: Bomba – bomba Totální – totale Nepoznal – non ha conosciuto Naštěstí – menomale […]