Italské sloveso „insegnare“

Share Button

Ho insegnato stasera – učil jsem dnes večer (jako nějaký učitel). Rozhodně nelze sloveso insegnare použít, ve významu učit se (sebe). Je to stejné jako v angličtině, to teach, to learn DALŠÍ PŘÍKLADY: Cosa hai insegnato? – Co jsi učil? Abbiamo insegnato tutta la settimana – učili jsem celý týden (jako např. nějaký celý soubor […]

Několik rozkazovacích sloves

Share Button

Mettilali – dej jí tam ! Aspetta qui – počkej tady ! Vieni qua – pojď sem ! Portallo qui – přines to sem !

Italské funkce – hodnosti

Share Button

Jak se to italsky řekne, že mám nějakou funkci: Essere in qualità – být ve funkci In mansione di – ve funci, v pozici

Italské sloveso chiedere

Share Button

ChiederLe – [Pozadat Vam] (vai a chiedergli), Posso chiederLe una cosa – protoze vazba „chiedere qualche cosa a qualcuno“

Slovesa: ringraziare, aiutare

Share Button

Významy sloves: La ringrazio – [Dekuji Vas] (ringraziare la mamma) (vai a ringraziarlo), La ringrazio di, per…obe ok. La aiuto – [Pomohu Vas] (aiutare la mamma) (vai ad aiutarlo), La posso aiutare con questa cosa.

Infinitivní předložkové vazby v italštině – diametrálně odlišné od češtiny

Share Button

Infinitivní předložkové vazby v italštině – diametrálně odlišné od češtiny (čeští studenti a studentky italštiny často chybují): Accorgersi di qc vsimnout si ceho, zpozorovat co Affrontare q, qc celit komu, cemu Aiutare q pomoci komu Aspettare q, qc cekat na koho, nac Aspettarsi qc nadit se ceho Assistere a qc ucastnit se ceho Avvertire q […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmena T a V – díl XVIII.

Share Button

Jedny z posledních modálních sloves s příklady užití nebo překladem: Tornare a fare – Vrátit se udělat, Sono tornato a fare (pohybové sloveso, tudíž pomocným slovesem je sloveso essere) – „vrátil jsem se udělat“ Venire a prendere – Vrátit se vzít (něco, nebo také prendersi – vzít si (může být jako zvratná forma)) Venire a […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno S – díl XVII.

Share Button

Infinitivní předložková vazba u sloves Sperare, Smettere, Stare a několik velmi jednoduchých konkrétních příkladů z praktické italštiny: Sperare di fare – doufat něco udělat, Spero di farlo – doufám, že to budu moc udělat… Smettere di fare – zanecachat nějaké činnosti, Smettila di fare – přestaň to dělat ! Stare per fare – chystat se […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno R – díl XVI.

Share Button

Italská modální slovesa začínající na písemeno R: Rifiutare di fare – odmítnout něco dělat / udělat Riuscire a fare – zvládnout odmítnout něco dělat / udělat Příklady užití: Ho rifiutato di fare – odmítl jsem to udělat, Sono riuscito a fare – zvládnul jsem to…

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno P – díl XV.

Share Button

Promettere di fare – Dovoliti něco udělat (někomu) Provare a (di) fare – (Zkusit něco udělat) – zde přípustné obě předložky.

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno P – díl XIV.

Share Button

Permettere a q di fare – Dovoliti někomu něco (cokoliv? 😀 ) udělat Permettersi di fare – Dovoliti si něco (cokoliv? 😀 ) udělat Prepararsi a fare – Připravit se něco (cokoliv? 😀 ) udělat

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno M – díl XIII.

Share Button

Mettersi a fare – dát se do něčeho (do nějaké práce) / „mi sono messo a fare compiti“, „jal jsem se dělati úkoly domácí“ 😀

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno I – díl XII.

Share Button

Imparare a fare Impedire a q di fare Insegnare a q a fare Invitare q a fare

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno F – díl XI.

Share Button

Bohužel jediné v italštině existující „předložkové sloveso“ na písmeno F   Finire di fare – skončit něco dělat, skončit s děláním něčeho

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno E – díl X.

Share Button

Zde vazby a žádné složité výklady:   Essere capace di fare – Sono capace di fare – jsem dostatečně schopný na to, abych to udělal… Essere in grado di fare – jsem sto, to udělat / umím to udělat…  

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno D – díl IX.

Share Button

Decidere di fare – rozhodnout dělat / udělat (zde jse situace v překladu malinko komplikovanější, neboť v českém jazyce formulace „rozhodnout dělat“ zní malinko nepřirozeně, anebo ji můžeme aplikovat, jen na omezený okruh činností (české sloveso vyrábět) „rozhodnul jsem se ten den dělat žárovky) (takže dál raději pokračuji už jen italskými příklady, bez překladu) (Ho […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno C – díl VIII.

Share Button

Cominciare a fare – začít dělat (zde je dokonavost evidentní, zcela jistě přeložíme, jako „začít dělat“, nikoliv „začít udělat“ – to bychom nebyli jako správná Čecha) Continuare a fare – pokračovat dělat (domácí úkoly) Costringere q a fare (donutit někoho, aby něco udělal)  

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno C – díl VII.

Share Button

Cercare di fare – snažit se něco udělat (italské sloveso Cercare má dva významy – hledat a snažit se) Chiedere a q di fare – Takže, „někoho se zeptám zda-li… “ (prosím, dohledat celý význam za domácí úkol)

Infinitivní předložkové vazby v italštině – i s příklady, slovesa na A, díl III.

Share Button

Další slovesa na A. Dávkuji to postupně, abyste se toho nezbláznili. Slovesa: přijet, přát si, mít v úmyslu něco udělat – dělat (ta dokonavost se v italštině infinitivním slovesem vyjádřit nedá / vyjadřuje se jinak) Arrivare a fare – Přijet / přijít něco dělat (opět další typický italský jev – Arrivare může zamenat přijet autem, […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině: slovesa na A

Share Button

Možná jsem před léty už uváděl – ale jedná se o jednu ze základních kapitol italské gramatiky: Abituarsi a fare Affrettarsi a fare

Totální italština

Share Button

Tak tohle je bomba a totální pirátství zároveň. Kdo nepoznal, nemůže vědět. Naštěstí jsou k dispozici dnes na síti tyto a obdobné materiály ke studiu jazyka i překladu. Samotný překlad nechám na vás a přidám pár úvodních slovíček ze své lekce: Bomba – bomba Totální – totale Nepoznal – non ha conosciuto Naštěstí – menomale […]

Pasolini v italštině (aneb trocha tragédie na závěr roku)

Share Button

Já jsem sem ještě tohle nedával? To bych se divil. Ať je to jakkoliv, dávám to sem nyní k poslechu hudby, i slov Pasoliniových (originální hlas). Slovíčka z italské lekce, kterou dnes píše Pasolini: l´intelligenza non avra´ mai peso su questa pubblica opinione – lidský duch nemůže nikdy porazit lidskou hloupost (a co váš duch, může […]

Překlad desatera příslovečných výrazů v italštině – díl III.

Share Button

Překlad italských příslovečných výrazů od Continuare až po Essere. Další překlady budou zajištěny na vaši žádost zaslanou kamkoliv do kontaktů: 😀 Continuare a fare – Pokračovat dělat Costringere q a fare – Donutit někoho (něco) udělat Decidere di fare – Rozhodnout o to, že se něco udělá (např. někdo jiný) Decidersi a fare – Rozhodnout […]

Grande know-how

Share Button

A tak já to prozradím vše, ano je to prosté, jako každé veliké „vědět jak“. Celý trik spočívá právě v další z jedné těchto slavných kazet, která nežádá více slov…  

Další slovník: ilustrovaný

Share Button

Další slovník v řadě slovníků ilustrovaných je ELI Vocabolario illustrato Italiano + CD-Rom. Jedná o povedené dílko na početných stranách s  obrázky a za slušnou cenu. Kdo chce ušetřit a naučit se obstojné množství slovíček za pomocí vizuálního slovníku, necht neváhá a slovník ihned zakoupí.  Slovíčka z této slovníkové lekce: početný – numeroso slovník – dizionario, […]