Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno S – díl XVII.

Share Button

Infinitivní předložková vazba u sloves Sperare, Smettere, Stare a několik velmi jednoduchých konkrétních příkladů z praktické italštiny:

Comments

No comments yet.

Leave a comment