Nejeden klasik

Share Button

Nejeden klasik už pověděl: „Já mám problémy se slovní zásobou“, anebo: „můj problém je slovní zásoba“. A tak by se dalo pokračovat. Ano slovní zásoba se musí „navstřebat“ buď: a) silnou autentickou zkušeností s jazykem, b) z různých kontextů o jazyce a v něm. Pro nedočkavé je tu metoda číslo 2. Nemůžete-li momentálně do Itálie, […]

Italské problémové předložky vícevýznamové

Share Button

ITALSKÉ PŘEDLOŽKY VÍCEVÝZNAMOVÉ (a, con, da, di fra, in, per , su) (Pouze výčet problematického použití. Běžné a jednodužší varianty, mající pravidelnější ekvivalenty s češtinou, nejsou uvedeny) Předložka A 1. místa, směru určení – a casa, a Napoli, alla periferia, ai piedi, all’aperto, alla fermata, alla stazione, al ristorante, all’ombra, a letto, dolore al petto, […]

Italské přeložky – i s příklady (con esempi)

Share Button

     

Le preposizioni articolate / spojení členu s předložkou v italštině 😃

Share Button

Italské spojení členu s předložkou, známé jako „preposizioni articolate“, vzniká spojením určitého členu a předložky. Mluvčí potřebuje tento nástroj pro vyjádření vztahu mezi podstatným jménem a dalšími částmi věty. 📚 Tabulka preposizioni articolate: Předložka il lo l‘ la i gli le di del dello dell‘ della dei degli delle a al allo all‘ alla ai […]

Odpovědi na dotazy: Co je v italštině považováno za extrémně těžké? 🤯

Share Button

Ah, italština! 🇮🇹 Krásný, melodický jazyk plný vášně a emoce. Ale stejně jako každý jazyk má i svá úskalí a pasti. 😅 Pokud jste začátečník nebo pokročilý student, určitě jste narazili na některá z těchto „smrtelných“ gramatických témat: Italský konjunktiv 😱 Ach, ten známý „congiuntivo“. Tak lákavý, ale zároveň tak matoucí. Používá se k vyjádření […]

Shrnutí italských přeložek

Share Button

avanti – 1) predlozka: avanti a… 2) prid.jm. vpred, dopredu, dale! Vstupte! davanti – 1) prid.jm.= predni (cast), predek, fasad 2) prislovce =vpred(u), dopredu, pred…(davanti alle vetrine), metter(si) davanti – predlozit, vystoupit do popredi dietro – 1) prid. jm. – dozadu, vzadu, di dietro = zadni 2) predlozka – na (kauci, potvrzenku), za (dmenu), andare […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině – diametrálně odlišné od češtiny

Share Button

Infinitivní předložkové vazby v italštině – diametrálně odlišné od češtiny (čeští studenti a studentky italštiny často chybují): Accorgersi di qc vsimnout si ceho, zpozorovat co Affrontare q, qc celit komu, cemu Aiutare q pomoci komu Aspettare q, qc cekat na koho, nac Aspettarsi qc nadit se ceho Assistere a qc ucastnit se ceho Avvertire q […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka SU

Share Button

1. odpovida ceskemu na v mistnim vyznamu (na otazku kde? I kam?) – Sul piazzale c’erano due tram, uno dietro l’altro. Le barche erano in secco sulla spiaggia tra le grandi pietre violette. Pensavo che tu fossi andato sul mare. 2. vyjadruje priblizne udaje – venire sul mezzogiorno, una donna sui quarant’anni, un pacco sui […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka PER

Share Button

1. pohyb na otazku kudy – entrare per la porta laterale, passare per la strada, viaggiare per mare 2. pohyb v uzavrenem prostoru – aggiararsi per la casa, correre per il prato, camminare su e giù per la stanza 3. prostredek – mandare per posta, mandare per via aerea, chiamare per telefono, annunciare per radio […]

Italské předl/(k)ožky vícevýznamové – předložka IN

Share Button

1. mistnich vztahu na otazku kde – i suoi genitori vivono in campagna, Ci fermammo un momento in un bar modernissimo. C’è nelle vicinance un ospedale? 2. u nazvu zemi blize urcenych pozici – in Italia * nella francia del sud 3. smeru na otazku kam? a to ve vyznamu puvodnim i prenesenem – Questa […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka DI

Share Button

DI se uziva pri vyjadrovani 1. puvodu a smeru na otazku odkud – sono di Milano, essere di famiglia contadina, uscire di casa, gli studenti di Modena 2. blizsiho urceni, charakteristiky nejakeho predmetu (do cestiny se casto preklada pridavnym jmenem) – l’area di parcheggio, il giorn di festa, il distributore di benzina, la lista delle […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka DA

Share Button

1. mista na otazku odkud? Kam? Kde? I kudy? (spravny smysl lze vyvodit jen z kontextu) – tornare dalle miniere, tornare da praga, andare dal medico, andare dalla sorella, vivere dai genitori, vivere dagli amici, guardare dalla finestra 2. casovych udaju – da principio, aspettare dalle dieci, dai tempi più remoti, dalla mattina alla sera, […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka CON

Share Button

1. okolnosti – con questo tempo, con la pioggia, con il buio, con questo rumore 2. nadale tyto vazby – studiare cn il professor M. – studovat u profesora M., dare esame con il professore Z. – zkladat zkousku u, confidarsi con – sverovat se komu, condolersi con – projevit soustrast komu, congratularsi con – […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka A

Share Button

A 1. mista, smeru a urceni a casa, a Napoli, alla periferia, ai piedi, all’aperto, alla fermata, alla stazione, al ristorante, all’ombra, a letto, dolore al petto, alla gamba 4. casovych udaju alle quatro, a sessantacinque anni, al mattino, a mezzogiorno, a mezzanotte, al giorno, al mese, ai primi di questo mese, alla fine del […]

Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem v italštině

Share Button

Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem v italštině – bez předložky Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem – s předložkou A Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem – s předložkou DI

Italské předložky vícevýznamové (a, con, da, di fra, in, per, su):

Share Button

Italské předložky patří do TOP 10 italského přediva. To totiž, pokud nemáte zažráno pořádně za nehty, tak vám nepomůže ani svatej Antoni. Předložky e důležité se naučit, kvůli označení místa, způsobu apod., ale je nutné se je také naučit v kontextu určitých členů, na což existujte taková celkem jednoduchá tabulka. Italské předložky vícevýznamové (a): Italské […]

Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem – s předložkou DI

Share Button

3. následujících po předložce DI (slovesa následující po této předložce) (k méně známým slovesům připojuji jejich český překlad): slovesech vyjadřujících tvrzení, myšlení, rozhodnuti – affermare, sostenere (obe sl. tvrdit), dire, dimostrare, provare, negare, decidere, dichiarare, annunciare, pensare, credere, indovinare, ammettere, confessare, giurare (přísahat), riconoscere (unat něco / někoho, poznat někoho – po dlouhé době / […]

Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem – s předložkou A

Share Button

2. následující po předložce A: slovesech oznacujicich pohyb – andare, arrivare, correre, venire, recarsi (odebrat se), tornare, mandare slovesech oznacujicich zacatek a trvani deje – cominciare, mettersi, accingersi (chystat se),continuare, proseguire nekterych slovesech zvratnych – decidersi, limitarsi (omezit se), arrischiarsi (odvazit se), divertirsi, sforzarsi, dedicarsi rade dalsich sloves – aiutare, autorizzare, imparare, insegnare, invitare, costringere, […]

Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem v italštině – bez předložky

Share Button

1. Bez predložky: slovesech modalnich – dovere, potere, sapere, volere, solere (mit ve zvyku), usare osare, ardire (obe sl. odvazit se), sentire, vedere Fare, lasciare (ve faktivnich vazbach) v neosobnich vazbach typu – é facile, é utile, é vietato, é necesario, bisogna, occore, conviene, basta desiderare, preferire

Vyjadřování pádu v italštině

Share Button

1. pad, kdo co BEZPREDLOZKOVY (La statistiche diconi che una pecentuale abbastanza alta dei giornalisti oggi sono donne.) 2. pad, koho čeho PREDLOZKA “DI” 3. pad, komu čemu PREDLOZKA “A” 4. pad, koho co BEZPREDLOZKOVE 5. pad, oslovujeme BEZPREDLOZKOVE 6. pad, o kom o čem VZDY PREDLOZKOVY 7. pad, kým čím a) jde li o […]