Le preposizioni articolate / spojení členu s předložkou v italštině 😃

Share Button

Italské spojení členu s předložkou, známé jako „preposizioni articolate“, vzniká spojením určitého členu a předložky. Mluvčí potřebuje tento nástroj pro vyjádření vztahu mezi podstatným jménem a dalšími částmi věty. 📚

Tabulka preposizioni articolate:

Předložka il lo l‘ la i gli le
di del dello dell‘ della dei degli delle
a al allo all‘ alla ai agli alle
da dal dallo dall‘ dalla dai dagli dalle
in nel nello nell‘ nella nei negli nelle
su sul sullo sull‘ sulla sui sugli sulle

📝 Příklady vět:

  1. 🍎 Vado al mercato. (Jdu na trh.)
  2. 📖 Il libro del ragazzo. (Chlapecova kniha.)
  3. 🚴 Andiamo in bici nel parco. (Jdeme na kolo v parku.)
  4. 🌳 L’uccello è sull‘ albero. (Pták je na stromě.)

Znalost těchto struktur je klíčová pro hladkou komunikaci v italštině. S trochou praxe a pozornosti k detailům, budete schopni zvládnout toto důležité téma italské gramatiky. Buona fortuna e divertiti mentre impari! 🌟🇮🇹😊


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.