Vazba určitého slovesného tvaru s infinitivem

Share Button

Definice vazby určitého slovesného tvaru s infinitivem:
1. Bez předložky

2. předložka A předechází infinitiv po

2. předložka Di předchází infinitiv po

Skype výuka jak má být: gustav.vigato

------------------------------------------------