Verbo procedere

Share Button
Významy slovesa procedere:
 • procedere – postoupit
 • procedere – přikročit
 • procedere – jednat
 • procedere – kráčet
 • procedere – postupovat
 • procedere – pokračovat
 • procedere – počínat si

Příklady ve větách:

 1. Il piano procede secondo i piani. (Plán pokračuje podle plánu.)
 2. La riunione è proceduta senza intoppi. (Schůze probíhala bez problémů.)
 3. Il progetto procede lentamente, ma con costanza. (Projekt postupuje pomalu, ale s vytrvalostí.)
 4. La trattativa procede positivamente. (Jednání probíhá pozitivně.)
 5. La macchina procede a velocità sostenuta. (Auto pokračuje rychlostí udržovanou.)
 6. La ricerca sta procedendo secondo i tempi previsti. (Výzkum postupuje podle plánovaného harmonogramu.)
 7. Il processo di apprendimento procede gradualmente. (Proces učení pokračuje postupně.)
 8. Dobbiamo procedere con cautela. (Musíme postupovat opatrně.)
 9. La procedura di consegna procede senza ritardi. (Postup doručování probíhá bez zpoždění.)
 10. Non so come procedere in questa situazione. (Nevím, jak postupovat v této situaci.)

Těmito příklady ve větách získáte lepší představu o tom, jak používat sloveso „procedere“ v italštině. Můžete ho uplatnit ve větách, které se týkají procesů, postupů, jednání a dalších situací, kde je vyjádření pokračování či postupování vhodné.

Slovní spojení a vazby se slovesem Procedere + další gramatika ZDE.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)