Italské tázací zájmeno Cosa

Share Button

To je složitá věc, resp. velmi členitá věc, ale podstatná a nezbytně nutná:

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.