Přítomný čas slovesa Spedire

Share Button

Sloveso Spedire je podobné významově slovesu Mandare. io spedisco tu spedisci lei/lui spedisce noi spediamo voi spedite loro spediscono

Časování italského slovesa Pagare

Share Button

Čas přítomný a čas imperfekta

Kompletní významy italského slovesa Parere

Share Button

(zdát se / jevit se)

Význam slovesa Invitare

Share Button

DALŠÍ POKROČILÉ VÝZNAMY SLOVESA INVITARE:  invitato – pozvaný (host) invitatore – zvoucí dopis invitatorio – zvoucí dopis invitatorio – zvací dopis invitatura – zašroubování invitazione – pozvání invitazione – vybídnutí invitazione – nabádání ZÁKLADNÍ TVARY A FRÁZE SE SLOVESEM INVITARE:

Tvarosloví slovesa Ricevere

Share Button

Pokročilá slovní zásoba italských sloves. Slovníkové řazení + několik techničtějších výrazů.

Další významy a spojení italského slovesa Arrivare

Share Button

arrivare – přijít arrivare – přijet arrivare – dostihnout arrivare – dospět arrivare – přiletět arrivare – připlout Pokračování významu a spojení slovesa Arrivare PÁR DALŠÍCH FRÁZÍ SE SLOVESEM ARRIVARE: Sono arrivato/a ieri – PŘIJEL JSEM / PŘIJELA JSEM VČERA. QUANDO ARRIVI? – Kdy přijedeš? / Kdy přijdeš? (Arrivare totiž může znamenat, přijet pěšky, ale […]

Některé fráze rozkazovacího způsobu při pohybu tam a zpět

Share Button

Italské fráze pohybu rozkazovacím způsobem (tykací): Vattene! – Jdi! Non andare via! – Neodcházej! Přijď – Vieni! Nechoď! – Non venire! Odjeď! – Parti!