📚 Analýza italského slovesa „chiamarsi“ a jeho vývoje z latiny 🌍

Share Button

Sloveso Chiamarsi, jako zvratná forma slovesa chiamare: mi chiamo ti chiami si chiama ci chiamiamo vi chiamate si chiamano Úvod Italština je jazyk s bohatou historií a vývojem, který je často ovlivněn latinou. Jedním z příkladů slovesa, které si zachovalo své kořeny z latiny, je sloveso „chiamarsi“. V této analýze se podíváme na morfologii tohoto […]

Italské imperativy na dobrou noc

Share Button

Pár klasických imperativních vět (tykání): dělej to! – fallo! dej to tam! – mettilo li´! vypij to! – bevilo! sněz to! – mangialo! pojd´ sem! – vieni qua! nechod´ sem! – non venire qua! nečti to! – non leggelo/non leggerlo! nestuduj nic! – non studiare niente! neuč se italsky! – non studiare l´italiano (název jazyka […]

Některé fráze rozkazovacího způsobu při pohybu tam a zpět

Share Button

Italské fráze pohybu rozkazovacím způsobem (tykací): Vattene! – Jdi! Non andare via! – Neodcházej! Přijď – Vieni! Nechoď! – Non venire! Odjeď! – Parti!  

Přítomný čas slovesa Spedire

Share Button

Sloveso Spedire je podobné významově slovesu Mandare. io spedisco tu spedisci lei/lui spedisce noi spediamo voi spedite loro spediscono

Časování italského slovesa Pagare

Share Button

Čas přítomný a čas imperfekta

Kompletní významy italského slovesa Parere

Share Button

(zdát se / jevit se)

Význam slovesa Invitare

Share Button

DALŠÍ POKROČILÉ VÝZNAMY SLOVESA INVITARE:  invitato – pozvaný (host) invitatore – zvoucí dopis invitatorio – zvoucí dopis invitatorio – zvací dopis invitatura – zašroubování invitazione – pozvání invitazione – vybídnutí invitazione – nabádání ZÁKLADNÍ TVARY A FRÁZE SE SLOVESEM INVITARE:

Tvarosloví slovesa Ricevere

Share Button

Pokročilá slovní zásoba italských sloves. Slovníkové řazení + několik techničtějších výrazů.

Další významy a spojení italského slovesa Arrivare

Share Button

arrivare – přijít arrivare – přijet arrivare – dostihnout arrivare – dospět arrivare – přiletět arrivare – připlout Pokračování významu a spojení slovesa Arrivare PÁR DALŠÍCH FRÁZÍ SE SLOVESEM ARRIVARE: Sono arrivato/a ieri – PŘIJEL JSEM / PŘIJELA JSEM VČERA. QUANDO ARRIVI? – Kdy přijedeš? / Kdy přijdeš? (Arrivare totiž může znamenat, přijet pěšky, ale […]

Italský imperativ slovesa Sedere / Sedersi

Share Button

Jazyková studie na italský imperativ slovesa „Sedere“ / „Sedersi“ Imperativ je v italském jazyce gramatický čas používaný k vyjádření příkazů, žádostí, rad nebo instrukcí. Sloveso „Sedere“ se vztahuje k jednomu z nejdůležitějších aspektů života – sedět. Důležitost tohoto slovesa a jeho imperativního tvaru spočívá v komunikaci při dávání pokynů, zejména v situacích, kdy je třeba […]

Italský imperativ slovesa Correre

Share Button

Jazyková studie na italský imperativ slovesa „Correre“ Imperativ je v italském jazyce gramatický čas, který slouží k vyjádření příkazu, rady nebo žádosti. Sloveso „Correre“ znamená „běžet“ a má klíčový význam v italské komunikaci, zejména v situacích, kdy je třeba dávat instrukce nebo příkazy k pohybu. Vývoj slovesa „Correre“ Sloveso „Correre“ má svůj původ v latinském […]