Přítomný čas slovesa Spedire

Share Button

Sloveso Spedire je podobné významově slovesu Mandare.

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.