Sloveso Capire: přít. + imperfektum

Share Button

IMPERFEKTUM A PŘÍTOMNÝ ČAS SLOVESA CAPIRE: Presente io capisco tu capisci lei/lui capisce noi capiamo voi capite loro capiscono Imperfetto io capivo tu capivi lei/lui capiva noi capivamo voi capivate loro capivano (essi, esse) REMOTO – VZDÁLENÝ, BUDOUCÍ JEDNODUCHÝ, MINULÝ JEDNODUCHÝ A PŘEDMINULÝ ČAS:

Přítomný čas slovesa Spedire

Share Button

Sloveso Spedire je podobné významově slovesu Mandare. io spedisco tu spedisci lei/lui spedisce noi spediamo voi spedite loro spediscono

Sloveso Mandare

Share Button

Sloveso Mandare je podobné slovesu Spedire. Oznamovací způsob slovesa Mandare (čas přítomný, imperfektum, minulý čas složený (tedy 3 nejpoužívanější časy v italštině)): Presente io mando tu mandi lei/lui manda noi mandiamo voi mandate loro mandano Passato prossimo io ho mandato tu hai mandato lei/lui ha mandato noi abbiamo mandato voi avete mandato loro hanno mandato Imperfetto io mandavo tu mandavi lei/lui mandava noi mandavamo voi mandavate loro mandavano

Časování italského slovesa Pagare

Share Button

Čas přítomný a čas imperfekta