Skajp lekce – procvičování vět

Share Button

Velmi potřebné věty v italštině (slovesa Fare, Bisognare, Consegnare) (pár vět z korporátního pracoviště): [19:09:35] Lektor píše: Fai, Fa´ – Dělej. [19:10:31] Lektor píše: Bisogna finire il progetto – je potřeba ten projekt dokončit / ukončit / skončit [19:11:28] Lektor píše: Bisogna consegnare i report… – je potřeba odevzdat reporty [19:11:42] Lektor píše: La consegna […]

Ci, La, Ne

Share Button

Už jsem to vysvětloval na svých hodinách mnohokrát. Veškerá propojení a výjimky. Zájmenné částice v italštině jsou celkem 3: Ci, La, Ne. Je nutno si v tom udělat jasno, jaké všechny významy může mít CI v postavení jiného slovního druhu, jaké LA a co je také NE s přízvukem, tedy NÉ. Více na mých hodinách. […]

Italská zájmena 3. a 4. pád na září 2013

Share Button

Další seriál italských zájmen, tentokrát na procvičení až půjdeme do školy: daglielo – dej mu to! připrav to – preparalo! nedělej to – non farlo! udělej to – fallo! nech mě to udělat – fammelo Fare! lasciamelo Fare – nech mě to udělat! aggiungilo qui – přidej to sem! nedělej nic – non Fare niente! […]

Italská zájmena ve 3. a 4. p.

Share Button

Další pořádná várka italských zájmen ve příkladech vět: přijd sem zítra – vieni qui domani, vieni domani qua! odvez to pryč – portalo via! přijd hned zítra – vieni subito domani! přivez to sem – portalo qua! napiš mu – scrivigli! nepiš mu – non gli scrivere/non scrivergli/(non scrivere a lui)! udělej to hned – fallo subito! […]

Rozkazovací způsob s italskými zájmeny

Share Button

Rozkazovací způsob v italštině (tykání) a zájemena k němu: udělej to hned – fallo subito! telefonagli – zatelefonuj mu! netelefonuj mu – non gli telefonare, non telefonargli! lavora – pracuj! fa´ – dělej! přijd k nám – vieni da noi! nechod sem – non venire qui! odnes jim to – portaglielo!/portalo loro/portalo (a loro) http://italstina-vigato.cz/italske-ne/ […]

Rozkazovací způsob v italštině + zájmena

Share Button

Příklady sloves v imperativu společně se zájmeny ve 3. a 4. pádě: sedni si – siediti nesedej si – non sederti vstup dovnitř – entra dentro tancuj – balla pracuj – lavora připrav to – preparalo obrat se na mě – rivolgiti a me odešli ten dopis – manda quella lettera jednej s ním v […]

Další nálož zájmen ve 3. a 4. pádě

Share Button

Fatální kapitoly italské gramatiky je zapotřebí procvičovat více, než-li jiné. Italská zájmena patří k fatální kapitole č. 1. Tady je další várka: nech mě to udělat – fammelo Fare! lasciamelo Fare – nech mě to udělat! aggiungilo qui – přidej to sem! nedělej nic – non Fare niente! přijd k nám – vieni da noi! […]

Všechny významy italského zájmena Loro

Share Button

Loro – vás loro – oni loro – ony loro – jejich loro – jim loro – je loro – váš loro – vy

Ukazovací zájmena v italštině

Share Button

ZÁKLADNÍ UKAZOVACÍ ZÁJMENA: Questo / questa Codesto / Codesta Quello / quella DALŠÍ MÉNĚ UŽÍVANÁ UKAZOVACÍ ZÁJMENA: ciò, stesso, medesimo, tale, costui, costei, costoro, colui, colei, coloro. Mimochodem, ukazovací zájmeno, se v italštině poví PRONOME INDICATIVO