Rozkazovací způsob v italštině + zájmena

Share Button

Příklady sloves v imperativu společně se zájmeny ve 3. a 4. pádě:

------------------------------------------------

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.