Předpověď Covidu

Share Button

Další slovíčka, fráze k letnímu tématu: létání, dovolené, odbavení, nákupu letenek, nástupu do letadla, až uvolní Covid: Několik rad jak se orientovat, vyjádřit a domluvit během pořizování letenky do Itálie, během nástupu do letadla a jak se vůbec bavit o létání/cestování obecně. Co může létání přinést… další detaily ohledně typu letenek, jak se pojmenovávají části […]

Italština on-line zdrarma: 2

Share Button

Jak se klient vyjadřuje o čtení, mluvení, učení, italštině na internetu on-line (skype lekce on-line, myšlení v jazyce, mluvení, složité věci, přídavné jméno: absolutní) (1. díl): Tyto záležitosti jsou velmi složité – Questione/cosa: sono molto complicate/complesse Já uvažuji snadno, ale věci jsou složité: io penso semplicemente ma le cose sono difficili Absolutní italština – un […]

Záznam z pondělní Skype lekce

Share Button

Záznam z delší Skype lekce italského jazyka z pondělního odpoledne: Comincio a studiare… [13:27:55] Gustav Vigato píše: Infinitivní předložková vazba… [13:27:59] Gustav Vigato píše: Comincio a studiare l´italiano… [13:28:33] Gustav Vigato píše: Studio solo a casa mia… [13:28:38] Gustav Vigato píše: Studuji pouze doma… [13:28:47] Gustav Vigato píše: Studio da sola… [13:29:26] Gustav Vigato píše: […]

Záznam ze Skype lekce italského jazyka

Share Button

Záznam z chatu při Skype lekci je nejlepším referenčním materiálem. Vypadá například takto: [9.11.2012 11:33:02] Gustav Vigato píše: Tato zpráva byla odstraněna [9.11.2012 11:33:57] Gustav Vigato píše: I varianta: piacere, odpověď: piacere. [9.11.2012 11:34:03] Gustav Vigato píše: E´ un piacere tutto mio. [9.11.2012 11:35:36] Gustav Vigato píše: Egregi signori…. [9.11.2012 11:36:09] Gustav Vigato píše: Egregi […]

Ujasnění hodnoty Andare, Venire

Share Button

Určení hodnoty sloves Andare, Venire a kdy a jak je v italštině používat. Základní Skype konverzace na toto a jiná témata každý čtvrtek od 10:30 hodin. Cena lekce: 450 Kč / čas individuální (od 10 do 50 minut). Skype jméno: gustav.vigato

On-line konverzace v italském jazyce

Share Button

Proč může on-line konverzace v italštině probíhat? Protože existují nové počítačové, informační, komunikační nástroje, které toto umožňují. Italština on-line probíhá za pomocí Skype či jiného komunikačního kanálu. On-line přenos informací – písemně Při on-line (Skype italštině) dochází k záznamu konverzace, ale také nepřesností žákovou (nahrazené přesností učitelovou) právě prostřednictvím chatu. Chat je výrazem toho co při […]

On-line kurz italštiny

Share Button

On-line je vše co probíhá po internetu/On-line italština na všechny způsoby. Lektor italského jazyka Gustav Vigato s devítiletou praxí s výukou italského jazyka. Výuka v nejdůležitějších státních institucích (Národní divadlo, Pražský hrad, Národní muzeum) a v oblasti soukromého a podnikatelského sektoru.Lektor Gustav Vigato On-line Skype Skype je on-line. Skype metoda v kombinaci s dobrým Skype […]

Skype mysl, paměť, učení – italština

Share Button

Skype mysl, paměť, učení – italština. Skype mysl – italština. On-line procvičování italštiny s učitelem. Lidská mysl – umění  Pracuje kdykoliv a jakkoliv. Vše co slyšíme, co prožíváme a co nás obklopuje tato vnímá. Učení italštiny je zážitkem pro lidskou mysl, italština Skype je způsob jak mysli vtisknou paměť jazyka. Opakování a ovlivňování lidské mysli […]

Určení délky studia pro italštinu

Share Button

Určení délky studia italštiny/Odhad délky potřebné pro zvládnutí jazyka. Odhad délky potřebné pro zvládnutí dobrých základů italštiny Učitel dokáže odhadnou při prvních hodinách, kolik žák bude potřebovat času, aby plynně ovládnul základy italského jazyka. Takový učitel o tomto žáka informuje a pozitivně ho naladí, neboť nic není nemožné a společně se dá italština zvládnout velmi […]

Lekce italského jazyka pro manažery a podnikatele

Share Button

Chcete vědět jak se domluvit italsky manažersky? Je tu pro vás lingua zvaná: Italská „manažerština“. S dovolením si dovolím podotknout, že se opět jedná o můj vlastní vynález. 🙂 Italský jazyk a obchod. Italský jazyk je pro obchodování mnohdy celkem příhodnou výbavou. Není však podmínkou. Jsou ale situace a obory, nebo ještě možná lépe řečeno obchodní […]

Skype Lekce v Brně

Share Button

Cestující lektor Gustav Vigato poskytuje lekce italštiny pro dobrodruhy. Propracovaná metodika. 30 minutovky týdně postačí ke zvládnutí základů konverzace na základní úrovni. Ověřený a tudíž garantovaný výsledek lekcí. Učitel italštiny Gustav Vigato  

Kurzy manažerské, podnikatelské, obchodní italštiny – od září

Share Button

Kurz obchodní a jinak expertní italštiny začíná v září formou Skype/Mobilní volání. Je určen všem exponovaným jedincům se schopností rychle chápat a rychle se učit. Klientům se věnuji přesně dle jejich časových možností a dle časového horizontu/stanoveného cíle, např.: italsky za 3 měsíce. Slovní zásoba z této lekce: expertní italština – l´italiano per gli esperti obchod […]

Skype italština – přenos konverzace, principy

Share Button

Skype italština – popis, přenos konverzace a jeho kvalita. Popis Skype italštiny a kvality při přenosu. Skype italština Italština + souvislosti E: vigatogustav@seznam.cz Základní deskripce projektu a přístupu Skype italština vychází ze stejného jako italština face to face, tedy přesného procvičení klienta-studenta a jeho slabých stránek v jazyce. Cíleným úkolem je rozmluvit studenta co nejdříve, […]