Záznam z pondělní Skype lekce

Share Button

Záznam z delší Skype lekce italského jazyka z pondělního odpoledne:

Comincio a studiare
[13:27:55] Gustav Vigato píše: Infinitivní předložková vazba…
[13:27:59] Gustav Vigato píše: Comincio a studiare l´italiano…
[13:28:33] Gustav Vigato píše: Studio solo a casa mia…
[13:28:38] Gustav Vigato píše: Studuji pouze doma…
[13:28:47] Gustav Vigato píše: Studio da sola…
[13:29:26] Gustav Vigato píše: Studio solo a casa mia…
[13:29:39] Gustav Vigato píše: Studia tanto?
[13:29:48] Gustav Vigato píše: Studio ogni giorno, ma solo un´ora…
[13:31:03] Gustav Vigato píše: Studio…. čisté výrazné (Stůdio)…
[13:31:43] Gustav Vigato píše: Conosce l´Italia?
[13:32:36] Gustav Vigato píše: Mason si trova vicino a Vicenza?
[13:33:18] Gustav Vigato píše: 80 kilomentri da Vicenza.
[13:33:50] Gustav Vigato píše: Le piace l´Italia?
[13:34:06] Gustav Vigato píše: Le (Vám) – přízvučné zámeno předmětné, Lei (Ona) – zájmno v 1. pádě.
[13:34:48] Gustav Vigato píše: Cosa Le piace in Italia?
[13:34:52] Gustav Vigato píše: Co se vám líbí v Itálii?
[13:35:07] Gustav Vigato píše: Mangiare, Divertimento, Gente.
[13:35:11] Gustav Vigato píše: Gente – Lidé
[13:35:14] Gustav Vigato píše: Persona – Osoba
[13:35:22] Gustav Vigato píše: Queste persone – Tyto osoby
[13:35:33] Gustav Vigato píše: Lei va spesso in Italia?
[13:35:53] Gustav Vigato píše: Una volta al mese….
[13:35:58] Gustav Vigato píše: Jednou za měsíc…
[13:36:06] Gustav Vigato píše: Per la prima volta – Poprvé…
[13:36:32] Gustav Vigato píše: Due volte al mese…
[13:36:39] Gustav Vigato píše: Dvarkát za měsíc…
[13:36:48] Gustav Vigato píše: Per la seconda volta – Podruhé…
[13:37:38] Gustav Vigato píše: Si´, ho capito… – Ano, rozuměla jsem…
[13:37:49] Gustav Vigato píše: Io vado in aereo – Létám letadlem
[13:38:08] Gustav Vigato píše: Le piace andare in aereo?/Si´, molto…
[13:38:54] Gustav Vigato píše: Via – Cesta (komunikace), příslovce Pryč.
[13:39:06] Gustav Vigato píše: Kdežto Cesta (ve smyslu cestovat) – Viaggio…
[13:39:13] Gustav Vigato píše: Il viaggio dura un´ora.
[13:39:18] Gustav Vigato píše: Durare – Trvat.
[13:40:19] Gustav Vigato píše: Sono bella
[13:40:22] Gustav Vigato píše: Sono felice
[13:40:25] Gustav Vigato píše: Sono in Italia
[13:40:34] Gustav Vigato píše: Sono a Roudnice…
[13:40:43] Gustav Vigato píše: Sono in Roudnice…
[13:41:18] Gustav Vigato píše: Roudnice mi piace…
[13:41:31] Gustav Vigato píše: Roudnice e´ una bella citta´…
[13:41:37] Gustav Vigato píše: Lavoro a Praga
[13:43:08] Gustav Vigato píše: Užití osobních zájmen…
[13:43:22] Gustav Vigato píše: Fa un bel tempo a Roudnice…
[13:43:44] Gustav Vigato píše: Doma – A casa!
[13:43:47] Gustav Vigato píše: La casa – Dům
[13:44:30] Gustav Vigato píše: Domani sono fuori….
[13:44:39] Gustav Vigato píše: Fuori – Venku/Fiori – Květiny!!!
[13:45:58] Gustav Vigato píše: Lavoro molto… Pracuji velmi mnoho…
[13:46:17] Gustav Vigato píše: Lavoro poco – Pracuji málo…
[13:47:15] Gustav Vigato píše: Sono a casa da sola… Sono sola a casa… Jsem doma sama
[13:47:27] Gustav Vigato píše: Sono solo a casa – Jsem jenom doma…
[13:48:16] Gustav Vigato píše: Faccio le pulizie – Uklízím (inf. Fare le pulizie)
[13:48:24] Gustav Vigato píše: Pulire – čistit
[13:48:28] Gustav Vigato píše: Polizia – Policie
[13:49:21] Gustav Vigato píše: Sono a casa e studio l´ italiano….
[13:49:33] Gustav Vigato píše: Jsem doma a studuji italštinu…
[13:49:38] Gustav Vigato píše: Studovat L´italiano
[13:49:49] Gustav Vigato píše: Parlare L´italiano/italiano
[13:51:04] Gustav Vigato píše: Ha capito? Rozuměla jste? ho capito…
[13:51:37] Gustav Vigato píše: Capito? „Rozuměno?“
[13:51:45] Gustav Vigato píše: Ha capito – Onakání, rozuměla?
[13:52:05] Gustav Vigato píše: Capito – není vyjádřen poměr k tázanému.. hovorová forma, hodně hovorová forma…
[13:54:50] Gustav Vigato píše: Si´, mi piace….
[13:56:46] Gustav Vigato píše: Studio l´italiano…
[13:57:02] Gustav Vigato píše: Studio la lingua italiana, nikoliv lingua l´italiana…

 

 


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.