Záznam z pondělní Skype lekce

Share Button

Záznam z delší Skype lekce italského jazyka z pondělního odpoledne:

Comincio a studiare
[13:27:55] Gustav Vigato píše: Infinitivní předložková vazba…
[13:27:59] Gustav Vigato píše: Comincio a studiare l´italiano…
[13:28:33] Gustav Vigato píše: Studio solo a casa mia…
[13:28:38] Gustav Vigato píše: Studuji pouze doma…
[13:28:47] Gustav Vigato píše: Studio da sola…
[13:29:26] Gustav Vigato píše: Studio solo a casa mia…
[13:29:39] Gustav Vigato píše: Studia tanto?
[13:29:48] Gustav Vigato píše: Studio ogni giorno, ma solo un´ora…
[13:31:03] Gustav Vigato píše: Studio…. čisté výrazné (Stůdio)…
[13:31:43] Gustav Vigato píše: Conosce l´Italia?
[13:32:36] Gustav Vigato píše: Mason si trova vicino a Vicenza?
[13:33:18] Gustav Vigato píše: 80 kilomentri da Vicenza.
[13:33:50] Gustav Vigato píše: Le piace l´Italia?
[13:34:06] Gustav Vigato píše: Le (Vám) – přízvučné zámeno předmětné, Lei (Ona) – zájmno v 1. pádě.
[13:34:48] Gustav Vigato píše: Cosa Le piace in Italia?
[13:34:52] Gustav Vigato píše: Co se vám líbí v Itálii?
[13:35:07] Gustav Vigato píše: Mangiare, Divertimento, Gente.
[13:35:11] Gustav Vigato píše: Gente – Lidé
[13:35:14] Gustav Vigato píše: Persona – Osoba
[13:35:22] Gustav Vigato píše: Queste persone – Tyto osoby
[13:35:33] Gustav Vigato píše: Lei va spesso in Italia?
[13:35:53] Gustav Vigato píše: Una volta al mese….
[13:35:58] Gustav Vigato píše: Jednou za měsíc…
[13:36:06] Gustav Vigato píše: Per la prima volta – Poprvé…
[13:36:32] Gustav Vigato píše: Due volte al mese…
[13:36:39] Gustav Vigato píše: Dvarkát za měsíc…
[13:36:48] Gustav Vigato píše: Per la seconda volta – Podruhé…
[13:37:38] Gustav Vigato píše: Si´, ho capito… – Ano, rozuměla jsem…
[13:37:49] Gustav Vigato píše: Io vado in aereo – Létám letadlem
[13:38:08] Gustav Vigato píše: Le piace andare in aereo?/Si´, molto…
[13:38:54] Gustav Vigato píše: Via – Cesta (komunikace), příslovce Pryč.
[13:39:06] Gustav Vigato píše: Kdežto Cesta (ve smyslu cestovat) – Viaggio…
[13:39:13] Gustav Vigato píše: Il viaggio dura un´ora.
[13:39:18] Gustav Vigato píše: Durare – Trvat.
[13:40:19] Gustav Vigato píše: Sono bella
[13:40:22] Gustav Vigato píše: Sono felice
[13:40:25] Gustav Vigato píše: Sono in Italia
[13:40:34] Gustav Vigato píše: Sono a Roudnice…
[13:40:43] Gustav Vigato píše: Sono in Roudnice…
[13:41:18] Gustav Vigato píše: Roudnice mi piace…
[13:41:31] Gustav Vigato píše: Roudnice e´ una bella citta´…
[13:41:37] Gustav Vigato píše: Lavoro a Praga
[13:43:08] Gustav Vigato píše: Užití osobních zájmen…
[13:43:22] Gustav Vigato píše: Fa un bel tempo a Roudnice…
[13:43:44] Gustav Vigato píše: Doma – A casa!
[13:43:47] Gustav Vigato píše: La casa – Dům
[13:44:30] Gustav Vigato píše: Domani sono fuori….
[13:44:39] Gustav Vigato píše: Fuori – Venku/Fiori – Květiny!!!
[13:45:58] Gustav Vigato píše: Lavoro molto… Pracuji velmi mnoho…
[13:46:17] Gustav Vigato píše: Lavoro poco – Pracuji málo…
[13:47:15] Gustav Vigato píše: Sono a casa da sola… Sono sola a casa… Jsem doma sama
[13:47:27] Gustav Vigato píše: Sono solo a casa – Jsem jenom doma…
[13:48:16] Gustav Vigato píše: Faccio le pulizie – Uklízím (inf. Fare le pulizie)
[13:48:24] Gustav Vigato píše: Pulire – čistit
[13:48:28] Gustav Vigato píše: Polizia – Policie
[13:49:21] Gustav Vigato píše: Sono a casa e studio l´ italiano….
[13:49:33] Gustav Vigato píše: Jsem doma a studuji italštinu…
[13:49:38] Gustav Vigato píše: Studovat L´italiano
[13:49:49] Gustav Vigato píše: Parlare L´italiano/italiano
[13:51:04] Gustav Vigato píše: Ha capito? Rozuměla jste? ho capito…
[13:51:37] Gustav Vigato píše: Capito? „Rozuměno?“
[13:51:45] Gustav Vigato píše: Ha capito – Onakání, rozuměla?
[13:52:05] Gustav Vigato píše: Capito – není vyjádřen poměr k tázanému.. hovorová forma, hodně hovorová forma…
[13:54:50] Gustav Vigato píše: Si´, mi piace….
[13:56:46] Gustav Vigato píše: Studio l´italiano…
[13:57:02] Gustav Vigato píše: Studio la lingua italiana, nikoliv lingua l´italiana…

 

 

MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.