Sloveso Vedere: časování

Share Button

Italské sloveso Vedere v přítomném čase: Presente io vedo/eggo tu vedi lei/lui vede noi vediamo voi vedete loro vedono/eggono

Tvarosloví slovesa Promettere…

Share Button

promettere – slibovat promettere – slíbit promettere – být slibný promettere – zaslíbit promettere – dát slovo promettere – zadat

Spedire: gerundium, příčestí

Share Button

Konjunktiv slovesa Spedire

Share Button

CONGIUNTIVO Presente che io spedisca che tu spedisca che lei/lui spedisca che noi spediamo che voi spediate che loro spediscano

Přítomný čas slovesa Spedire

Share Button

Sloveso Spedire je podobné významově slovesu Mandare. io spedisco tu spedisci lei/lui spedisce noi spediamo voi spedite loro spediscono

Sloveso Mandare

Share Button

Sloveso Mandare je podobné slovesu Spedire. Oznamovací způsob slovesa Mandare (čas přítomný, imperfektum, minulý čas složený (tedy 3 nejpoužívanější časy v italštině)): Presente io mando tu mandi lei/lui manda noi mandiamo voi mandate loro mandano Passato prossimo io ho mandato tu hai mandato lei/lui ha mandato noi abbiamo mandato voi avete mandato loro hanno mandato Imperfetto io mandavo tu mandavi lei/lui mandava noi mandavamo voi mandavate loro mandavano

Kompletní časování slovesa Fare

Share Button

Kompletní časování slovesa Fare v oznamovacím způsobu Kompletní časování slovesa Fare: pasivní forma Kompletní časování slovesa Fare: zvratná forma

Významy italského slovesa Pagare

Share Button

pagare – platit pagare – vyplácet pagare – doplácet pagare – zaplatit pagare – vyplatit se pagare – odplatit pagare – odpykat POKRAČOVÁNÍ

Italské sloveso PROMETTERE

Share Button

promettere – slibovat promettere – slíbit promettere – být slibný promettere – zaslíbit promettere – dát slovo promettere – zadat promettere – budit naděje promettere – hrozit promettere di – slíbit promettere di – slibovat promettere mari e monti – naslibovat promettere mari e monti – slibovat hory doly promettere mari e monti – slibovat […]

Sloveso permettere

Share Button

permettere – dopouštět permettersi – dovolit si permettersi – připustit permissibile – dovolitelný permissibile – přípustný permissivo – povolující permissivo – povolovací permissivo – shovívavý permissivo – blahovolný

Základní sloveso chiedere a

Share Button

z něho další lexiko odvozené: chiedere – ptát se chiedere – žádat chiedere – požádat chiedere a q – ptát se koho chiedere a q – požádat koho oč chiedere il brevetto – přihlásit patent chiedere la carita – prosit o almužnu chiedere la carita – chodit po žebrotě chiedere la parola – hlásit se […]

Sloveso dimenticare

Share Button

+ další slovní druhy z něho derivující: dimenticare – zapomenout dimenticare – opomenout dimentico – zapomnětlivý dimentico – nedbající dimenticone – roztržitý dimenticone – zapomnětlivý dimenticone – nesoustředěný

Italské sloveso insegnare + další

Share Button

+ jeho významy: insegnare – učit insegnare – naučit insegnare – ukázat cestu insegnare a cantare q – učit koho zpěv insegnare la storia – učit dějepis insegnare la storia – vyučovat dějepis insegnare la strada – ukázat cestu insegnare la strada – vyučovat insegnare la strada – přednášet na vysoké škole insegnativo – poučný […]

Sloveso impedire a jeho významy:

Share Button

impedire – překážet impedire – zamezit impedire – být v cestě impedire – bránit impedire – zabránit impeditivo – bránící impeditivo – zabraňující impedito – zaměstnaný impedito – zaneprázdněný

Sloveso mettersi a všechny jeho četné významy

Share Button

mettersi – vzít si na sebe mettersi – položit mettersi – položit se mettersi – posadit mettersi – obléci si mettersi – obout si mettersi – posadit se mettersi a fare – začít dělat mettersi a fare la nanna – hajnout si mettersi al buono – jasnit se mettersi al buono – vyjasnit se mettersi […]