Jak poznáme dobrého lektora kurzů italštiny

Share Button

UČITEL

Jak poznat dobrý kurz italštiny (či jiného jazyka), respektive jak a co by měl ovládat dobrý lektor

Co by opravdu dobrý lektor do kurzu italštiny měl přinést a jakým by měl být člověkem

 

Jaká by měla být jazyková a profesní základna dobrého, či nejlepšího lektora italštiny:

 

Autor: Gustav Vigato

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: