Právní překlady italštiny – 0 Kč poplatků

Share Button

PRÁVNÍ PŘEKLADY DO ITALŠTINY ZAHRNUJÍ: 

Právní překlad je účtován českou nebo italskou sazbou – dle destinace právníka, soudního znalce. Čeští soudní znalci, dokáží ve většině případů suplovat většinu typologií překladů. V některých exponovaných situacích, však, je volena možnost – italsky překládajícího právníka. V případě rozhodnutí, která z varianta je vhodnější, prosím kontaktujte tým překladatelů.

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.