🇮🇹 Okolnosti v Italštině: „Circostanza“ vs „Circostanze“ 🤷‍♂️🔍

Share Button

Situace“ a „okolnosti“ jsou italská slova spojená s okolnostmi, situací nebo podmínkami. Zde jsou některé příklady jejich použití: Circostanza Non ero a conoscenza di tale circostanza. Překlad: Nebyl jsem si vědom této situace. È una circostanza che non possiamo ignorare. Překlad: Je to situace, kterou nemůžeme ignorovat. In quella circostanza, ho deciso di rimanere in […]

🇮🇹 CIRCOSTANZE: Analýza Podstatného Jména ‚OKOLNOSTI‘ 🎭

Share Button

„Circostanze“ je italské slovo, které se ve svém doslovném překladu do češtiny rovná „okolnostem“. Toto slovo je v jazyce nesmírně důležité a používá se v mnoha různých kontextech. Pojďme se podívat na jeho různé aspekty s pomocí emotikonů! 🧐 📖 Význam Circostanze: Okolnosti, situace, nebo podmínky, ve kterých se něco děje. 🌍 👩‍🏫 Gramatická Analýza […]

Jak řekneme italsky „to nám ještě chybělo“

Share Button

To nám tu ještě chybělo – poměrně častá česká větička anebo také „to by tak ještě scházelo“ apod., nebo frazeologický obrat, který neradno překládat doslovně. Sice zní v italštině podobně, ale vylezl by z toho nesmysl. Snadno jej ale přeložíme, když se naučíme, že znamená, něco jako anebo téměř přesně „ci mancherebbe altro“ apod. Slovníček […]

Člen nultý – jak v italštině funguje (ale jak funguje sleva v Itálii)

Share Button

Chtěl jsem dnes napsat složitější pojednání o nultém členu v italském jazyce a vyjádřit se vlastně v tom smyslu, že pro mě byl vždycky složitěji pochopitelný, než třeba užití členu určitého a neurčitého – i když pro většinu studentů to bude asi obráceně. O členu dělivém se ani bavit nemusíme, ten je brnkačka sám o […]

Jak jste si jiště všimli: C´era una grande pausa

Share Button

Dnes mi telefonoval jeden můj kamarád a povídal mi do telefonu, že by se rád stal příznivcem italské hudby. Tato informace byla pro mě jasným signálem, něco nového vytvořit. Doporučil jsem mu všechny možné italské zpěváky a hudebníky. Byl unešen. Blahořečil italskému rytmu a dušoval se, že založí spolek přátel Itálie a naučí se do […]

Italština pozitivně

Share Button

A když už u té pozitivity jsme, je tady ještě jedna o něco modernější: cítím tam opět mírně melancholický nádech, ale s modernějšími hudebními efekty, než v La vita e´ adesso. Silně mi připomíná život na pobřeží, který jsem s italštinou žil a trval rovných: Mille giorni. Slovíčka z lekce o italském pěvci s 5 […]

Překlad desatera příslovečných výrazů v italštině – díl II.

Share Button

Překlad dalších výrazů z italštiny, tedy příslovečných výrazů. Budiž nic nezastřeno a materiál použit čistě pro účely samovzdělávání nadšených italštinářů 😀 Budete-li ode mne žádat překlad dalších frází z italštiny, nebo uveřejnění dalších oddílů z italských gramatik, neváhejte mě kontaktovat: Avere intenzioni di Fare – Mít v úmyslu udělat Avere l’occasione di Fare – Mít […]

Italština pro samouky a věčné začátečníky + CD

Share Button

Náhodou jsem teď narazil na tuhle učebnici. Věční začátečníci? To jsou asi ti, kteří se učí, zapomínají a učí. Zapomínání je lidské, ale kdo che mluvit italsky, musí si italštinu opakovat, třeba v horkých italských odpoledních natažený na lehátku s knížkou italštiny. Vždyť  v Itálii je už léto. Několik slovíček o začátečních, věčnosti a italských […]

Ci, La, Ne

Share Button

Už jsem to vysvětloval na svých hodinách mnohokrát. Veškerá propojení a výjimky. Zájmenné částice v italštině jsou celkem 3: Ci, La, Ne. Je nutno si v tom udělat jasno, jaké všechny významy může mít CI v postavení jiného slovního druhu, jaké LA a co je také NE s přízvukem, tedy NÉ. Více na mých hodinách. […]

Oddíl učebnic pro samouky

Share Button

Opět a opět a opět. Notoricky známá učebnice. Kdo ale žádá trochu změnu, najde podobně ražených učebnic celou řadu. Stačí cliccare na obrázek v příspěvku a rozevře se una vasta gamma dei libri per autodidatti. K tomu všemu 2 cédéčka a jsou z nás: i re – králové. Přehled učebnic pro samouky Úplná recenze na […]

97 uživatelů na facebooku

Share Button

Jde to pomalu, ale jistě. Nicméně 97 příznivců italštiny na nejmodernější sociální síti za 4 měsíce není zase tak málo. Slovíčka z této skromné lekce: pomalu – lentamente, piano nicméně – nonostante příznivec – tifoso, fautore za 4 měsíce – entro quattro mesi  zase tak málo – cosi´ poco

No jo, poslech, tak to je něco pro nás

Share Button

Anebo ne? Praktikuje se skoro všude. Praktikuje se v Itálii. Praktikuje se při nudných i méně nudných hodinách jazyků v různých školách. Praktikuje se na  Základní jazykové zkoušky – ano, jako předposlední součástí SJZ v ústavu Státní jazyková škola. Dávají studentům poslechnout nahrávku a na její bázi, se pak vyplňuje jeden z dalších testů. Po […]

Příprava na jazykové zkoušky z italštiny

Share Button

Další nálož učebnic. Od Plidy až po další nekonvenční tituly. Chceme-li státnice udělat, je nutné prověřit své znalosti s učitelem, nebo s učebnicí. Řekněme si pár slovíček z této lekce: nálož – bomba/assortimento nekonvenční – non convenzionale zkouška – prova/esame znalost – conoscenza

Poradna non funziona, říkají!!!

Share Button

Zjistil jsem po dlouhých měsících, že nefunguje poradna italštiny. Respektive funguje, ale komentáře se vkládají až dole. Nechť to všichni zaregistrují. Slovíčka z poradny: zjistit – accorgersi poradna – assistenza/consulenza registrovat – registrare  

Další skromná grammatica italiana – namátkou

Share Button

Především slovesa: I. slovesná třída – rozhodně naučit Parlare a máte vyhráno, II. slovesná třída – určitě naučit – Vedere a jste taktéž vítězi a do třetice třída III. se slovesem Partire. Pak se doučte Capire – jako sloveso III. třídy s infixem a pak všechna základní nepravidelná a v podstatě máte vyhráno. Naučit se […]

Použití členu dělivého: troška gramatiky

Share Button

Situace pro využití členu dělivého. Kde se používá a kde popřípadě ne:  jako náhrada za dnes již neexistující člen neurčitý množný jako dělivý element u dělivých celků: un po´ di vino (vína trochu!!!)  

Gramatika

Share Button

A víte co? Já vím, už sem nedávám žádnou gramatiku, ale asi bych měl začít, abych vás trošku namotivoval. Začněme pěkně zlehka: podstatné jméno – nome přídavné jméno – aggettivo příslovce – avverbio číslovka – numerale určité členy – articoli determinativi neurčité členy – articoli indeterminativi násobit – multiplicare (z matematiky 😀 ) dělit – […]

Některá italská slovesa v rozkaze (tykání)

Share Button

Rozkazovací způsob sloves: dare, Fare, venire, andare, essere, parlre. dělej! – dai! (i při vykání) – sloveso: dare udělej to! – fallo! (Fare) nedělej to! – non farlo! non lo Fare! pojď sem! – vieni qui! jdi pryč! – vai via! pojď pryč – vieni via! nechoď za námi! – non venire da noi! jsme […]

Italské imperativy na dobrou noc

Share Button

Pár klasických imperativních vět (tykání): dělej to! – fallo! dej to tam! – mettilo li´! vypij to! – bevilo! sněz to! – mangialo! pojd´ sem! – vieni qua! nechod´ sem! – non venire qua! nečti to! – non leggelo/non leggerlo! nestuduj nic! – non studiare niente! neuč se italsky! – non studiare l´italiano (název jazyka […]

Rozkaz zdvořilostní: verbo riflessivo + pronome

Share Button

Několik příkladů z reflexivní formou slovesa + zájmeno: Snězte si to paní – Se lo mangi signora Nechte si to paní – Se lo tenga signora Strčte si to paní někam… – Se lo tenga nel… Nedělejte mi to ještě těžší… – Non me lo faccia ancor peggio… Vypijte si to kafe s námi – […]