Základní italské číslovky

Share Button

Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci

Italské blízko

Share Button

a portata di mano – blízko nelle circostanze- v okolí nei dintorni – v okolí vicino – nejjednodužší způsob vyjádření příslovce „blízko“

Základy italské gramatiky

Share Button

Tak vona tohle italština pro začátečníky vlastně i je. Už během své lektorské praxe, vlastně hlavně na jejím začátku, jsem zjistil, že vlastně není pro lektora rozdíl, učit pokročilé studenty nebo začátečníky. Vono totiž umět do detailu tu začátečnickou gramatiku, včetně pravopisu (apostrof, zdvojené souhlásky, elize / apokopa, krácení) je hustá věc. Ono, totiž i […]

Lektorka italštiny hledá práci

Share Button

Jedna krásná dáma a lektorka tenkrát napsala. Pane Gustave dobrý den, prostřednictvím vaší poptávky, jsem si přečetla Vaši poptávku individuálního lektora italštiny. Přiznávám, zaujala mě.  Rozhodla jsem se Vás kontaktovat, neboť mě zajímají konkrétní požadavky a podmínky této pracovní nabídky. Dáváte přednost prvotnímu kontaktu e-mailem a ten na mě teď máte i spolu s mým […]

Mluvnice: Hamplová

Share Button

Jak se říká, kovářova kobyla je vždy bez obutí… zjistil jsem tuhle věc dneska, že tuhle knížku jsem použil v roce 2004 pro start mé kariéry lektora, pořád o ní mluvím – ale zatím jí tady vůbec nemám. START 2002 Přibližně v roce 2002 se mi tahle knížka dostala poprvé do ruky. Koupil jsem v […]

La pagina esiste dall´anno 2004

Share Button

Vyjádřední data v italštině: esiste dal 1 settembre, 2004. Existuje od prvního září 2004. Den vyjadřujeme neřadovou číslovkou bez tečky – v češtině je to vždy řadová číslovka „první září, prvního září“ v italštině 1. září napíšeme, jako 1 settembre a čteme – jako primo. Další dny, od Primo, pak pouze jako číslovku se členem […]

Jak se překládá italské do češtiny „NEŽ“ při srovnávání

Share Button

Ceske NEZ pri srovnavani prekladame: CHE ve vetsine pripadu L’inverno in Italia è più mite che da noi. È più facile parlare che scrivere. DI v pripade, ze ihned (bez predlozky) nasleduje prirovnanvany predmet, zejmena jeli vyjadren zajmenem. La Svizzera è meno grande dell’Italia. Pietro è più alto di me.

Vedlejší věty v italštině

Share Button

Casova dopo + inf Casova prima di + inf Duvodova per + inf Predmetna di + inf Prislovecna di + inf Ucelova per + inf Ucinkova da, così, tale, tanto + inf Ucinkova invece di + inf Casova: Dopo aver letto le favole una diecina di volte, le ho imparate a memoria. Casova: Prima di […]

Souslednost časů v souvětí v italštině

Share Button

Souslednost časů v indikativu v souvětí s minulým časem Souslednost časů v souvětí s vedlejší větou v gerundiu v italštině Souslednost časů v souvětí s vedlejší větou konjunktivu v italštině

Italské předložky vícevýznamové – předložka SU

Share Button

1. odpovida ceskemu na v mistnim vyznamu (na otazku kde? I kam?) – Sul piazzale c’erano due tram, uno dietro l’altro. Le barche erano in secco sulla spiaggia tra le grandi pietre violette. Pensavo che tu fossi andato sul mare. 2. vyjadruje priblizne udaje – venire sul mezzogiorno, una donna sui quarant’anni, un pacco sui […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka PER

Share Button

1. pohyb na otazku kudy – entrare per la porta laterale, passare per la strada, viaggiare per mare 2. pohyb v uzavrenem prostoru – aggiararsi per la casa, correre per il prato, camminare su e giù per la stanza 3. prostredek – mandare per posta, mandare per via aerea, chiamare per telefono, annunciare per radio […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka IN

Share Button

1. mistnich vztahu na otazku kde – i suoi genitori vivono in campagna, Ci fermammo un momento in un bar modernissimo. C’è nelle vicinance un ospedale? 2. u nazvu zemi blize urcenych pozici – in Italia * nella francia del sud 3. smeru na otazku kam? a to ve vyznamu puvodnim i prenesenem – Questa […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka DI

Share Button

DI se uziva pri vyjadrovani 1. puvodu a smeru na otazku odkud – sono di Milano, essere di famiglia contadina, uscire di casa, gli studenti di Modena 2. blizsiho urceni, charakteristiky nejakeho predmetu (do cestiny se casto preklada pridavnym jmenem) – l’area di parcheggio, il giorn di festa, il distributore di benzina, la lista delle […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka DA

Share Button

1. mista na otazku odkud? Kam? Kde? I kudy? (spravny smysl lze vyvodit jen z kontextu) – tornare dalle miniere, tornare da praga, andare dal medico, andare dalla sorella, vivere dai genitori, vivere dagli amici, guardare dalla finestra 2. casovych udaju – da principio, aspettare dalle dieci, dai tempi più remoti, dalla mattina alla sera, […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka CON

Share Button

1. okolnosti – con questo tempo, con la pioggia, con il buio, con questo rumore 2. nadale tyto vazby – studiare cn il professor M. – studovat u profesora M., dare esame con il professore Z. – zkladat zkousku u, confidarsi con – sverovat se komu, condolersi con – projevit soustrast komu, congratularsi con – […]

Italské předložky vícevýznamové – předložka A

Share Button

A 1. mista, smeru a urceni a casa, a Napoli, alla periferia, ai piedi, all’aperto, alla fermata, alla stazione, al ristorante, all’ombra, a letto, dolore al petto, alla gamba 4. casovych udaju alle quatro, a sessantacinque anni, al mattino, a mezzogiorno, a mezzanotte, al giorno, al mese, ai primi di questo mese, alla fine del […]

Italské předložky vícevýznamové (a, con, da, di fra, in, per, su):

Share Button

Italské předložky vícevýznamové (a): Italské předložky vícevýznamové (con): Italské předložky vícevýznamové (da): Italské předložky vícevýznamové (di): Italské předložky vícevýznamové (fra – nekomplikované užití): Italské předložky vícevýznamové (in): Italské předložky vícevýznamové (per): Italské předložky vícevýznamové (su): PS: -pouze vycet problematickeho pouziti, bezne a jednodussi varianty, podobne uziti v cestine nejsou uvedeny

Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem – s předložkou DI

Share Button

3. následujících po předložce DI: slovesech vyjadrujicich tvrzeni, mysleni, rozhodnuti – affermare, sostenere (obe sl. tvrdit), dire, dimostrare, provare, negare, decidere, dichiarare, annunciare, pensare, credere, indovinare, ammettere, confessare, giurare, riconoscere, ignorare slovesech vyjadrujicich pochybnost, nejistotu, obavu – dubitare, sospettare, temere, tentare, suppore, ritenere slovesech vyjadrujicich prosbu, prani, rozkaz, dotaz, zakaz – pregare, desiderare, augurarsi (prat […]

Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem – s předložkou A

Share Button

2. následující po předložce A: slovesech oznacujicich pohyb – andare, arrivare, correre, venire, recarsi (odebrat se), tornare, mandare slovesech oznacujicich zacatek a trvani deje – cominciare, mettersi, accingersi (chystat se),continuare, proseguire nekterych slovesech zvratnych – decidersi, limitarsi (omezit se), arrischiarsi (odvazit se), divertirsi, sforzarsi, dedicarsi rade dalsich sloves – aiutare, autorizzare, imparare, insegnare, invitare, costringere, […]

Vazba urciteho slovesneho tvaru s infinitivem v italštině – bez předložky

Share Button

1. Bez predložky: slovesech modalnich – dovere, potere, sapere, volere, solere (mit ve zvyku), usare osare, ardire (obe sl. odvazit se), sentire, vedere fare, lasciare (ve faktivnich vazbach) v neosobnich vazbach typu – é facile, é utile, é vietato, é necesario, bisogna, occore, conviene, basta desiderare, preferire

Vyjadřování pádu v italštině

Share Button

1. pad, kdo co BEZPREDLOZKOVY (La statistiche diconi che una pecentuale abbastanza alta dei giornalisti oggi sono donne.) 2. pad, koho čeho PREDLOZKA “DI” 3. pad, komu čemu PREDLOZKA “A” 4. pad, koho co BEZPREDLOZKOVE 5. pad, oslovujeme BEZPREDLOZKOVE 6. pad, o kom o čem VZDY PREDLOZKOVY 7. pad, kým čím a) jde li o […]

Kompletní přehled infinitivních předložkových vazeb v italštině

Share Button

Nyní už bez překladu a bez příkladů. Prosím nebuďte líní a dohledejte si významy a příklady sami ! Jen tak se gramatiku nejlépe naučíte. Ne, tupým biflováním. S pozdravem vaše infinitivní předložková vazba:   Abituarsi a fare Affrettarsi a fare Aiutare q a fare Andare a fare Andare a trovare Arrivare a fare Augurarsi di […]

Infinitivní předložkové vazby v italštině, písmeno C – díl VII.

Share Button

Cercare di fare – snažit se něco udělat (italské sloveso Cercare má dva významy – hledat a snažit se) Chiedere a q di fare – Takže, „někoho se zeptám zda-li… “ (prosím, dohledat celý význam za domácí úkol)

Infinitivní předložkové vazby v italštině – i s příklady, slovesa na A, díl IV.

Share Button

Avere l’occasione di fare – Mít příležitost (něco) dělat / udělat Avere il tempo di fare – Mít čas (něco) dělat / udělat To „něco“ tam prostě může být a nemusí, záleží na kontextu, který z italštiny překládáte.

Infinitivní předložkové vazby v italštině – i s příklady, slovesa na A, díl III.

Share Button

Další slovesa na A. Dávkuji to postupně, abyste se toho nezbláznili. Slovesa: přijet, přát si, mít v úmyslu něco udělat – dělat (ta dokonavost se v italštině infinitivním slovesem vyjádřit nedá / vyjadřuje se jinak) Arrivare a fare – Přijet / přijít něco dělat (opět další typický italský jev – Arrivare může zamenat přijet autem, […]