Italská slovesa – rozkazovací způsob.

Share Button

Italská slovesa.

Jak se tvoří rozkaz v italštině.

Gustav Vigato Italština + souvislosti
Tel: +420 608 666 582 E: vigatogustav@seznam.cz

Řazení sloves v italštině dle tříd.

Lektor Gustav Vigato – curriculum vitae

Slovesa I. třídy – italský imperativ (rozkazovací způsob)

Parla (tu)! Non parlare!

Parli! (Lei)

Parliamo! (noi)

Parlate! (voi)

Parlino! (loro)

Slovesa II. třídy – italský imperativ (rozkazovací způsob)

Vendi (tu)! Non vendere!

Venda! (Lei)

Vendiamo! (noi)

Vendete! (voi)

Vendano! (loro)

Slovesa III. třídy – italský imperativ (rozkazovací způsob)

Senti! Non sentire!

Senta!

Sentiamo!

Sentite!

Sentano!

Slovesa III. třídy s infixem – isc.

Finisci! Non finire!

Finire!

Finisca!

Finiamo!

Finite!

Finiscano!