Pokračování významů slovíčka Dotaz v italštině

Share Button

dotaz – interrogativo
dotaz – quesito
dotaz v parlamentě – interpellaza
dotázat se – interpellare
dotazník – questionario
dotazovací impuls – impulso di interrogazione
dotazovat se – informarsi
dotazovat se – interrogare
dotazovatel ve sněmovně – interpellante
dotazující se – interrogativo
dotazující se – interrogatore
dotčený – piccato
dotčený – risentito
dotek – striscio
dotek – contatto
dotěra – sanguisuga
dotěra – scocciatore
dotěra – seccatore
dotěra – senapismo
dotěra – appiccichino
dotěra – attaccabottoni
dotěra – impiccione
dotěra – intruso
dotěra – lappa
dotěra – lappola
dotěra – lavativo

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: