Odborný slovníček

Share Button

Česko – italský lovník některých odborných pojmů k tématu

Překlady italštiny a tlumočení italštiny.

Oborový Česko-Italský slovníček – výběr z termínů:

Informatika

Informatico – IT pracovník
Finestra – Okno prohlížeče
Tastiera – Klávesnice
Pagina iniziale – Úvodní webová stránka
Programma – Program
Motore di ricerca – Webový vyhledávaš
Schermo – Obrazovka počítače
Ingrandimento dell´immagine – Zvětšení obrázku

Literatura, typografie

Prefazione, Introduzione – Předmluva
Sotto titolo – Titulek
Sottofondo – Podklad, pozadí
Capo – Odstavec, Paragraf
Capoverso – Odstavec
Aspetto – Vzhled
Titolo – Název
Articolo – Odstavec
Scrivere – Psát
Stampare – Tisknout
Casa editoriale – Vydavatelství

Obchodní společnosti

Assemblea generale – Valná hromada
Societa´a responsabilita limitata (S. r. l.) – spol. s r.o.
Societa´ per Azioni (S. p. A.) – a.s.
Quota commerciale – Obchodní podíl
Socio – Společník
Azionista – Akcionář
Procurista – Procuratore
CS – Dozorčí rada

Obchodní setkání

Trattattiva – Jednání
Incontro – Setkání
Concordare, Contrarre, Stipulare – Sjednat
Prezzi – Ceny
Qualita´- Kvalita
Fiera – Veltrh

Technika

Piano tecnico – Technický plán
Disegno tecnico – Technický výkres
Progettazione – Plánování, Projektování
Industria – Průmysl
Piano industriale – Průmyslový plán
Piano di produzione – Plán výroby
Controllo – Controla
Tecnico – Technický, Technik (subst.)

Finance

Finanze – Finance
Denaro, Denari, Soldi – Peníze
Finanziamento – Financování
Trasferimento bancario – Bankovní převod
Conto bancario – Bankovní účet
Deposito – Úschova
Oro di quotazione – Investiční zlato
Fondo di investimenti – Investiční fond

Ekonomie obecně

Analisi economica – Ekonomická analýza
Rappresentaza – Zastupování
Indirizzo – Směr, Zaměření, také Adresa (poštovní)
Quota commerciale – Obchodní podíl ve společnosti
Proposta commerciale – Obchodní návrh
Capitale azionario – Akciový kapitál
Indice – Index
Borsa – Burza
Borsa di Praga – Pražská burza

Účetnictví

Bilancia – Rozvaha
Att. – Aktiva
Pass. – Pasiva
Somma, Risultato – Součet
Differenza – Rozdíl
Piano contabile – Účetní osnova
Elaborare una fattura – Vystavit fakturu

Právo

Avvocato – Advokát
Legale – Právník, Právní
Studio legale – Právní kancelář
Diritto in generale – Právo obecně
Articolo – Paragraf, Odstavec
Paragrafo – Odstavec
Possesso – Vlastnictví
Contratto – Smlouva
Eredita´- Dědictví
Dichiarazione – Prohlášení
Procura – Plná moc
Proprieta´- Majetek
Proprieta´ privata – Soukromý majetek
Possesso – Vlastnictví
Pegno – Břemeno, Závazek
Deposito – Úschova, Kauce, Depozit

Daně

Fisco – Správce daně
Sistema fiscale – Daňový systém
Imporre una tassa – Zdanit
Imponibile, Tassabile – Zdanitelný
Non imponibile – Nezdanitelný
Paradiso fiscale, Oasi fiscale – Daňový ráj
Tasse – Daně
Commercialista – Daňový poradce

Zdravotnicví a medicína

Sistema sanitario – Zdravotní systém
Pronto soccorso – Rychlý pomoc
Medico – Lékař
Infermiera – Zdravotní sestra
Intervento chirurgico – Chirurgický výkon
Ospedale – Nemocnice
Policlinico – Poliklinika
Medico specialista – Odborný lékař
Medico generico – Všeobecný lékař

Výrazy ze sportu

Partita – Utkání
Calcio – Fotbal, Kopaná
Formula uno – Formule 1
Atletica leggera – Lehká atletika
Giro d´Italia – Italský cyklistický závod
Alpinismo – Horolezectví
Tifoso – Fanoušek
Za tým překladatelů a tlumočníků italštiny, rychlý kontakt: 608 666 582:
Dr. Roberto Powell – Překladtel italštiny a němčiny
Dr. Lucia Francescon – Překladatelka italštiny a češtiny
Mgr. Maria Girotti – Překladatelka italštiny a češtiny
Mgr. Ale Monati – Překladatelka italštiny a češtiny
Gustav Vigato – Překladatel italštiny a češtiny

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině