Výklad a tvarosloví slovesa Sentire – pokračování

Share Button

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: