Ověřené překlady italštiny

Share Button

Ověřené překlady italštiny bez poplatku – překlady na přímo od tlumočníka italštiny. Zákazník platí jen za překlad. Místo vypracování ověřeného překladu: Praha 1, Praha 2, Praha 3. Ověřené překlady všech standardních typologií, viz. níže.

Jaké ověřené překlady italštiny

Tým překladatelů italštiny bez zprostředkovacích poplatků. Překlady expresní a překlady s ověřením 6 překladatelů a tlumočníků. Neagenturní překlady italského jazyka: včetně dalších oborů, jako: strojařina, chemie, farmacie. Též překlady lékaři.

Žádáte-li ověřené překlady italštiny – rychlý kontakt na překladatel italštiny naleznete ZDE. 

Ověřené překlady italštiny: úspora

Přímý kontakt s tlumočníkem italského jazyka v Praze 1, 2, 3. Rychlé vyřešení požadavku co do termínu a ceny. Benefity: rychlá domluva, rychlé vypracování a předání překladu v Praze nebo v jiných městech ČR. Též rychlé zaslání poštou. Též jiné metody dodání ověřeného překladu (mimo papírovou formu). Kancelář tlumočníka pro ověřené překlady z/do italštiny na Vinohradech, Žižkově, Florenci, Staré město.

Další překlady italštiny: mimo Ověřené překlady

Vypracování dalších typologií právních překladů bez ověření: smlouvy pro právní kanceláře, listiny. Nadále marketingové materiály: zdravověda, průmysl, obchod, potraviny. Překlady účetních dokladů s dodáním do místa působení: pošta, kurýr. Zajištění tlumočníka po dohodě s tlumočníkem na termínu a místě konání výkonu. Jednota pro překlady a tlumočení: 1 odborník pro pokrytí požadavku firmy. Překlady webových stránek. Též tlumočení s razítkem. Překlady z italštiny bezpečnostních listů (s doplněnými klasifikacemi dle CLP). 

Ověřené překlady italštiny: expresní kvalita

Expresní překlady italštiny od 1 do 6 hodin od zadání. Soudní tlumočení a ověřené překlady italštiny též v expresní kvalitě. Dodání překladu: E-mailem, osobně, poštou, kurýrem. Platí pro všechny typologie překladů s ověřením i bez ověření (lékařské dokumentace, manuály, reklama, chemie).

Ověřené překlady italštiny: termíny

Ověřené tlumočení italštiny

Probíhá formou standardních typů tlumočení (1) doprovodné tlumočení, 2) konsekutivní, 3) simultánní), + nadále tlumočení Skype (bez ověření), tlumočení telefonem (bez ověření).

 Shrnutí: Ověřené překlady italštiny 

Zaměření výhradně na překlady italského jazyka. Soudní tlumočnice vyhotoví překlady s ověřením/ i bez ověření. Další typologie překladů do italštiny:  technické, chemie (včetně vytvoření nových MSDS dle CLP), překlady právní právní z i do italského jazyka – i expresně. Minimální časová prodleva: dáno přímým kontaktem s překladatelem. Expresní překlady: i do 60 min. od přijetí překladu. Rozsáhlé technické projekty: v řádu stovek stran. Programy: InDesign, DWG (kompletní zpracování DPD).

Žádáte-li ověřený překlad italštiny – rychlý kontakt na překladatel italštiny naleznete ZDE. 

Malý česko-italský slovníček ověřený překladů italského jazyka: