Jak se řekne italsky „otrava“ – jako otravný člověk

Share Button

Italské blízko

Share Button

Italsky: „ledaže by“

Share Button

Italština má spoustu příslovců a příslovečných záludných výrazů. Je to docela dřina a je lépe se je učit v praxi a v kontextu:

A meno che

Ammenoché

Vyjádření přesnosti v italštině

Share Button

Jak se v mluvené italštině vyjadřuje přesnost – že je něco přesné, že je něco přesně tak:

Italština od roku 2004

Share Button

V názvu stránky mám uvedeno:

Italština
A VEŠKERÉ POVÍDÁNÍ KOLEM ITALŠTINY OD ROKU 2004

Ano, jedná se historicky o nejstarší stránku o italštině – zřejmě. Zakládal jsem jí v roce 2004 na kolejích, v době, kdy jsem pracoval jako začínající lektor italštiny a překladatel. Na začátku takové kariéry, nebyla otázka webových stránek tak důležitá málokterý subjekt je vlastně tolik řešil. Nebyla na nich důležitá sdělení a stránky se spíše jen sdružovali na vyhledávači seznam. Během krátké doby se dalo mít v Praze klienty na výuku ze všech prestižních oborů lidské činnosti.

SLOVÍČKA Z DŮLEŽITÉ LEKCE: 

 

O italském dvojčeti

Share Button

Tak nějak mi v hlavě pokračují italské kolokace slovíček, která navazují na sebe a v hlavě mi z nich naskakuje text z různých písniček. Tak doufám, že mi už dál žádný dnes nenaskočí, protože to bych tady mohl být až do rána. Zde je daná o italských dvojčecích hvězdách, jak jinak, než od hvězdného Erose:

Pro italské techniky hudbou

Share Button

 

 

 

Před malou chvílí, jsem psal něco o italském Rondu – no slovíčka, jsem tam žádná nedal, ale snad to napravím později. U té příležitosti, jsem si upomněl na další historickou událost pro starožitníky. Totiž ještě jednu písničku, která sice nemluví o dvojčeti, ale mluví přímo a HIFI, tedy „per quelli che non sanno cosa vuol dire HIFI„… Tak tady ona je o HIFI:

PS: jste také technik? Technická slovíčka:

 

 

Nejjasnější jasnosti – nějakou libůstku??

Share Button

Aneb, jak se hraje italské Rondo Veneziano. Tyhle písničky jsem slyšel poprvé někdy v 80 letech a mého kamaráda na klasických kazetách tenkrát uchvátili natolik, že si jednu tu kazetu půjčil, aby si ji ve dvojčeti nahrál. Kdo neví, co bylo dvojče, tak to byl dvojkazetový přehrávač a rekorder, na kterém se dalo přehrávat ale hlavně nahrávat z kazety na kazetu. Na konci 80 let, jsem také jedno takové v Itálii zakoupené vlastnil.

Bylo červené a bylo vlastně vyrobeno v Hong – Kongu (Hong-Kong, je stát na jihu Číny, nikoliv africké Kongo – tam se kazeťáky nevyrábějí, tam se vyrábí dodnes tak akorát kulové s přehazovačkou). No, k tomu kamarádovi, co měl tolik rád moje italské Rondo. Přehodil nakonec decky – a místo kazety, co se měla nahrávat, vložil originální Rondo a celé mi ho vymazal… Podařilo se mi jej nakonec získat až s nástupem moderní techniky, to je cca pár let zpět, staženo z virtuálního prostoru:

Italská slovesa Morire, Fare, Stare a italské umírání

Share Button

Italská slovesa Fare + Morire:

FRÁZE S TĚMITO SLOVESY: 

Slovesa Rimanere, Salire, Potere

Share Button

Italská slovesa: Moci – jako mít moc ! Rimanere – jako zůstat, Salire – jako někam stoupat (třeba do schodů):

FRÁZE S DANÝMI SLOVESY:

 

Skloňování sloves: bere, dare, dire

Share Button

Italské sloveso „Pít“, „Dát“, „Říkat“

FRÁZE SE SLOVESEM BERE

FRÁZE SE SLOVESEM DARE

FRÁZE SE SLOVESEM DIRE

Italské fráze o podzimním počasí

Share Button

Rok se s rokem téměř sešel a mám chuť opět napsat, co se děje kolem nás. Některé dny jsou hezké, ale které nejsou a kvůli kterým člověk sedí u počítače nebo učebnice italštiny, mohou být popsány třeba zde:

Slovíčka z překladatelství

Share Button

Víkendový dříč

Share Button

Včera byl víkend, a já jsem opět na sobě makal. Vy také? Také jsem v sobotu psal, jak se řekne italsky nemakačenko „pelandrone“ a říkám si, proč tedy nenapsat, kdo jsme my, kdo makáme na italštině anebo třeba i na něčem jiném.

SONO UN GRANDE LAVORATORE – jsem pracant a dříč !

Fráze z praxe:

GENERAZIONE DEI LAVORATORI

Generace dříčů – těch, kteří z průmyslníků anebo spíše z řemeslníků, se stali řemeslníky jazykovými, intelektuálními.

některá podstatná jména s odlišným významem

Share Button

Opakování matka moudrosti, ale hlavně jsem zjistil, že tahle stránka je stará a úplně prázdná – leč snad nevadí – totéž je k nalezení zde. Uvádím tato podstatná jména pro pořádek do dvojic znovu:

Retro o cestování ke kapitole slovíček o témže

Share Button

Retro písnička o cestování ke kapitole slovíček o témže (ne Temže). Jaký je rozdíl mezi témže a Temže v italštině, naleznete k kapitole Podstatná jména obouvýchodná. 

A tady je pár slovíček o cestování z kapitoly italská slovíčka.

Gerundium a jeho překlad z/do italštiny

Share Button

Gerundio presente (přechodník přítomný), tvoří se přidáním koncovky ke kmeni slovesa: – ando, – endo

Přehled tříd pro kterou jakou koncovku (abyste věděli, kterou přidat, ke kterému slovesu):

– nepravidelná slovesa tvoří gerundio většinou pravidelně: avendo,
essendo, andando, sapendo

VÝJIMKY KTERÉ POTVRZUJÍ PRAVIDLO: 

· fare – facendo
· dire – dicendo
· condurre – conducendo
· trarre – traendo
· porre – ponendo
· bere – bevendo

JAK SE TO CELÉ PAK PŘEKLÁDÁ

a) z italštiny do češtiny:

1. Musíte ve větě najít tvar gerundia: L’ha detto a lui sorridendo.

2. Musíte ve větě najít tvar významového slovesa a zjistím v jakém je čase, osobě a čísle: L‘ha detto a lui sorridendo.
ha detto – 3. osoba, singulár, passato prossimo

3. Přeložíte gerundium ve stejném čase, osobě a čísle jako má významové sloveso a zasadíte
do věty: překlad proběhne vedlejší větou:

· časovou (někdy důvodovou): L‘ha detto alla ragazza sorridendo. Když se usmíval, řekl (říkal) mu to.

· přípustkovou, je-li před gerundiem pur: Pur sorridendo l’ha detto a lui. I když se usmíval, řekl (říkal) mu to. Překlad souřadným souvětím se spojkou „a“: L‘ha detto a lui sorridendo. Usmíval se a řekl (říkal) mu to. Někdy možný překlad příslovečným určením (způsob): L‘ha detto a lui sorridendo. Řekl mu to s úsměvem.

b) z češtiny do italštiny

1. Podíváte se na české souvětí a zjistíte, zda v něm mají slovesa stejný čas, osobu a číslo;

2. Je-li tato podmínka splněna, můžete použít gerundium pro překlad české vedlejší věty:

· časové: Až pojedu do Prahy, budu si číst knihu. Andando a Praga leggerò il libro.

· přípustkové: I když jsem se nebavil, zůstal jsem tam. Pur non divertendomi, sono rimasto lí. Anebo pro překlad jedné z vět souřadně spojených spojkou „a“: Zdravím vás a přeji vám pěkné Vánoce. Salutandovi vi auguro un buon Natale.

URČITĚ SI ZAPAMATUJTE NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. Oba děje ve větě se musí vztahovat ke identickému podmětu – zachováme při překladu gerundia stejnou osobu a číslo, jako má významové sloveso!

2. Gerundium přítomné vyjadřuje současnost dějů v různých časech – zachováme při překladu gerundia stejný čas, jako má významové sloveso!

3. Je-li v té větě, kterou zkracujeme gerundiem i nějaké zájmeno nepřízvučné či zvratné, připojuje se za tvar gerundia:

I když jsem se nebavil, zůstal jsem tam. Pur non divertendomi, sono rimasto lí.

Zdravím vás a přeji vám pěkné Vánoce. Salutandovi vi auguro un buon Natale.

……………………………………….

© Učitel italštiny 2018, © mluvnice italštiny Hamplová

Italské sloveso „insegnare“

Share Button

Ho insegnato stasera – učil jsem dnes večer (jako nějaký učitel).

Rozhodně nelze sloveso insegnare použít, ve významu učit se (sebe).

Je to stejné jako v angličtině, to teach, to learn

DALŠÍ PŘÍKLADY:

SLOVESO IMPARARE

Naproti tomu, je zde sloveso imparare. To nevyjadřuje ani tak směr výuky, tzn. kdo koho co učí nebo, kdo informaci přijímá, ale dá se s ním pohodlně vyjádřit vidovost obojího, tedy příkladem:

ho imparato – naučil jsem se

l´imparato a fare – naučil jsem ho dělat (imparare a fare, je infinitivní předložková vazba)

Základy italské gramatiky

Share Button

Tak vona tohle italština pro začátečníky vlastně i je. Už během své lektorské praxe, vlastně hlavně na jejím začátku, jsem zjistil, že vlastně není pro lektora rozdíl, učit pokročilé studenty nebo začátečníky. Vono totiž umět do detailu tu začátečnickou gramatiku, včetně pravopisu (apostrof, zdvojené slouhlásky, elize, krácení) je hustá věc. Ono, totiž i takév psaná čárky ve větě a to jak v české nebo italské větě – je daná věc. Já proto chci opět opakovat základy, i když ty úplné základy, opravdu začánají čárkou, apostrofem, správně napsanou předložkou…:

Jak se řekne italsky „nemakačenko“

Share Button

Měli jsem tady už několikrát sloveso fare a lavorare. Tady pak taková podrobnější analýza slovesa FARE (vs opět sloveso LAVORARE) stará asi 7 let.Co takovej pravej extrémní protipól. Šmejdů, co se jim nechce makat, je všude dost. Takže ten kdo v Itáli nemaká, je pelandrone.

Co se týká nemakačenek např. českých a ukrajinských. Jednou mi jeden člověk povídal o nějakém Ukrajinci, že prý oni si v práci taky tu práci šetří. Prostě spolu dělají Čecha a Ukrajinec a Čech říká, že jsou taky vychcaný, že si tu práci šetří, že při překladech stavebního materiálu dělají pomalu.

Jak se řekne italsky „být vychcaný“

Share Button

Vychcaný je kdekdo. Kdo se ale učí dobře italsky, potřebuje umět pojmenovat věci pravými jmény:

Obecná rada k jazykovým certifikátům

Share Button

Kdysi jsem si dal práci, tady pěkně vypsat stupně a druhy certifikátů myslím, že ale to nejdůležitější jsem nenapsal, totiž, že žádný s certifikátů vám nezaručí ani nepomůže se na trhu prosadit s vaší italštinou. Prostě praví rváč a pravicový člověk si tu cestičku stejně půjde šlapat sám a nakonec ovládne i lidi s certifikátem. Chce to zkušenosti a autentické jazykové zkušenosti, být si jistý v kramflecích a na to je nejlepší s knížkou odjet do Itálie a pořádně se tam protlouct. Také musíte být chytří, abyste na ten jazyk měli, abyste měli talent a uměli si italskou gramatiku srovnat v hlavě.

Italské sloveso „mangiare“

Share Button

A TAKY SLOVESO ŽRÁT

Dneska jsem opět koukal do historie stránky a uvědomil si, že italská slovesa, jsou valstně takové fatální téma. Nikde o tom nikdo moc nic nepíše, kopírují se tabulky atp. Po letech vysloužilce u italské armády lektorů si dovolím rozvpomenout si na nějaké sloveso a trošku o něm něco napsat. Co třeba sloveso mangiare?

CO JE MANGIME: 

To je právě to žrádlo pro zvířata, jako granulované žrádlo a snad i masokostí moučka…

Kompletní přehled italských spojek

Share Button

Spojky jednoduché:

Spojky složené:

(Spojky jsou níže řazeny abecedně)

K italským spojkám vymyslete příklady a ty prosím zašlete na email: info@italstina-vigato.cz Příklady budou zveřejněny.

Trnité cesty dobrých lektorů italštiny

Share Button

Zpravidla mě byla připomínána často tato podstránka, která O KVALITÁCH LEKTORŮ, pojednává. Někde občas byla stránka publikována a brána za bernou minci, za SVATÝ GRÁL VŠECH LEKTORŮ. No, budiž ať se každý lektor-lektorka zařídí, jak nejlépe dle svého svědomí a vědomí umí.

Já tvrdím, že nejlepší lektor, bude chlápek v letech, který tomu tématu zasvětil ne málo času, než raději těhotná, leč vystudovaná, žena na mateřské. věřím, že ale v českých jazykovkách, naleznete ty nejlepší lektory z nejlepších. Pokud ale opravdu žádáte originalitu – indiviualitu či se individualitou – originalitou, jako lektor chcete stát, nikdy se nenecháte ovládnout a půjdete vlastní cestou.

SLOVÍČKA LEKTORA: