Kompozice slov v italštině

Share Button
 1. Kompozice slov: V italštině je také běžná tvorba slov pomocí kompozice, což znamená spojování dvou nebo více slov dohromady, aby vytvořila nové slovo. Tímto procesem se kombinují významy a vytvářejí se nové pojmy. Například:
 • Autobus (autobus) – složené slovo z „auto“ (auto) a „bus“ (autobus)
 • Pianoforte (klavír) – složené slovo z „piano“ (měkké) a „forte“ (hlasité)
 1. Změna přízvuků: V italštině se přízvuk může měnit v závislosti na tvaru slova nebo gramatické funkci ve větě. To znamená, že slova mohou mít různé přízvuky v jednotném a množném čísle, nebo když se přidá přípona nebo koncovka. Například:
 • Città (město) – jednotné číslo: Città (s přízvukem na první slabice) – množné číslo: Città (s přízvukem na poslední slabice)
 1. Zkrácené tvary předložek: V italštině se předložky mohou zkracovat nebo spojovat se slovy, která následují, aby se dosáhlo plynulosti výslovnosti a zvukových spojení. Tato zkrácení mohou zahrnovat vypouštění nebo sloučení písmen a hlásek. Například:
 • Dall’amico (od přítele) – zkrácený tvar předložky „da“ (od) + „il“ (přítel)
 1. Nepřirozená morfologie u cizích slov: V italštině se některá slova cizího původu přizpůsobují italským morfologickým pravidlům, i když by v jejich původním jazyce mohla mít jinou strukturu. Tato slova se často přizpůsobují italským koncovkám, příponám a vzorům. Například:
 • Film (film) – italský tvar: I film (filmy)
 1. Variace v tvaru slov: V italské morfologii se mohou vyskytovat různé tvary slov, které jsou ovlivněny dialekty, regionálními variantami nebo historickými změnami. Tyto variace se mohou projevovat v koncovkách, příponách, výslovnosti a pravopisu. Je důležité mít na paměti, že italština má bohatou historii a regionální rozmanitost. Například:
 • Mangiare (jíst) – varianta: Magnare (v některých dialektech)

Studium morfologie slov v italštině vám umožní lépe porozumět slovům, jejich tvarům a tvorbě. Správné použití morfologických pravidel vám umožní efektivně komunikovat v italštině a zdokonalit vaše jazykové dovednosti.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)