Italština v Praze

Share Button

Italština v Praze – samozřejmě/Italština – Praha 1.

Italština je něco jako mýtus, v srdcích některých lidí zní velmi zvučně. Lekce italštiny a privátní lekce lze odebírat přímo v centru Prahy (Vodičkova, Lazarská nebo ulice Na Poříčí) v příjemné atmosféře a vzájemné domluvě o pravidlech a přínosech výuky. Co pojem: „Italština v Praze“ znamená?

Gustav Vigato – curriculum vitae

Italsky v Praze jakkoliv: snadno, těžce, ale hlavně dobře.

Gustav Vigato s některými studenty na kurzu.
Gustav Vigato s některými studenty na kurzu.

„Italština v Praze“ také znamená

Překlady všech úryvků knih pro studijní i nestudijní účely. Překlady „akademické“ – tedy části různých prací vědeckých, disertačních atp. či jejich konzultace – tedy těchto překladů.

Při konzultacích se vychází z dosavadních bohatých zkušeností lektorských, filologických, se zaměřením na stránku věci: být srozumitelný.

Ještě jednou italština v Praze

Výuka formou porozumění a velikou snahou naučit. V případě profesně náročnějších klientů – možné maximální nasazení akčnosti: rychlé zvládnutí (ale zároveň kvalitní) základů italštiny.

Vždy přihlíženo k momentálnímu stavu a potřebám klienta a účelu „pro který se studuje“: tedy – odpočinek, profese atd.

Konverzační hodiny – italština Praha Samozřejmostí jsou konverzační hodiny v italštině se zřetelem na italskou výslovnost a přízvuk. Přesné vedení ve vyslovování a stavby věty. Gramatika všech slovesných druhů a kombinace témat a nápadů vedoucích – při pilném studiu- k mistrnému ovládnutí jazyka.

Gustav Vigato – curriculum vitae


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině