Pokračování výkladu slovesa Pagare

Share Button

a jeho významů: