Pokračování: Sloveso Credere: významy / tvarosloví

Share Button

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: