Firemní výuka italštiny

Share Button

Firemní výuka italského jazyka.

Firemní výuka italštiny – Praha 1, Praha 2.

Firemní italština Gustav Vigato
Tel: +420 608 666 582 E: vigatogustav@seznam.cz

Co je firemní italština

Firemní italština je souhrnný název pro situaci, kdy se lektor schází ve firmě s žáky a hovoří s nimi na dané téma. Firemní italština v sobě může nést jazykové atributy firemní politiky daného podniku, firmy, organizace a dle těchto postupně vytvářet i vědomosti a patřičné klima ovlivňující zaměstnance v daném oboru tímto vládnout také jazykově.

Co je profesní italština

Profesní italština je italština vztahující se k nějaké konkrétní profesi, nebo výkonu jehož obsahem je na čas, nebo trvale nějaké profesní téma se specifickou slovní zásobou a dovednostmi v daném oboru: obchodní dovednosti, komunikační dovednosti atd.

Kdo učí:

Firemní italštinu učí lektor Gustav Vigato, jehož hlavním cílem jsou klienti z oborů, jejichž předpokladem je samostatnost a výsledky, to druhé je totiž také cílem lekcí, kde jsou probírány i jiné souvislosti, než jen ty jazykové a vnímavý jedinec si z takovéto komunikace může odnést maximum možných úhlů pohledu.

Co učí:

Gramatika, konverzace, reálie, italianistika, nebo také italicismus.

Jak učí:

Svižně, kreativně, s nábojem a expresivní metodou. Využití vlastních metod tzv. investigativní metoda, nebo tématicky laděná metoda dle principů gestalt (německý psychoterapeutický pojem) – metoda kroužení kolem tématu (nikoliv jeho rozklad).

Kdo je Gustav Vigato

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině