Učebnice italštiny pro učitele

Share Button

Jaké italské učebnice jsem používal já, když jsem se chtěl stát učitelem italštiny:

Je rozdíl říci „italská učebnice“ a „učebnice italštiny“, jsem si toho vědom. Napravím tedy nepřesnost v nadpise a uvedu nejprve české učebnice italštiny, které mi byly nápomocny pro zvládnutí italského jazyka. Před léty tomu byly především: Italština pro samouky od Janešové, Italština od Bahníkové, Italská mluvnice od Hamplové, Grammatika: Grammatica italiana od autorky: Giovanna Falzone. Nadále jsem studoval skripta věnující se italské syntaxi, ta jsem si zapůjčil v Národní knihovně. Věřím, že tam jsou dodnes!

Samozřejmostí byly italské slovníky, nejraději jsem měl ty hodně objemné. Jednalo se o slovníky nejenom výkladové a překladové (například Dizionario Garzanti), ale také o slovníky odborně překladové, věnované té či dané problematice: právo, ekonomie, lékařství, technika (slovník technický). Tímto odstavcem mohu shrnout část slovníkovou, ta byla česká i italská.

Na řadě jsou další odborné jazykové učebnice v originálech. Jednalo se o rozsáhlé gramatické příručky pro italské střední a vysoké školy. Z těch jsem čerpal jak inspiraci ke hlubšímu a hlubšímu pochopení gramatických souvislostí, ale také slovní zásobu odbornou, věnovanou lingvistickému pohlížení na jazyk, a slovní zásobu popisující v italštině gramatické jevy.

Další kategorií mého zájmu byly antologie italské literatury, jednalo se o příručky  v rozsahu kolem 1000 stran, a opravdu velmi zajímavé spisy (např. Il sistema letterario – různé svazky věnované tomu či onomu století literární tvorby).

Velmi zajímavou kategorií byly učebnice od Giovanniho Proccacciho. Ten napsal dvojspis Storia degli Italiani. Posléze se mi dostala do ruky také La Storia del XX secolo (o světové historii).

Další kategorií mého zájmu byly učebnice odborné (v italštině), věnované architektuře, právu, technice – tyto jsem čítával a konzultoval s mými odbornými slovníky. Následovala beletrie a cca 50 různých děl přečtených ve velmi krátkém časovém úseku. Stalo se mi, že jsem přečetl knihu i za 2 dny.

A naposledy zmíním filosofii. Její spisy mám k dispozici dodnes. Jednalo se o velmi malé knížečky od autorů: Michel Foucault, Claude Levi Strauss, Gilles Deleuze, Agamben (bylo nutno číst i související, aby mohlo býti chápáno!)- Četl jsem např. Platóna a zkrátka vše, co mi tak přišlo pod ruku.

Učitel italštiny, Gustav Vigato

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.