Klienti napsali

Share Button

Napsali:

Mladý muži jste velmi rychlý překladatel, děkujeme vám za bezvadný překlad.

F.M., České Budějovice

Mistře, děkujeme za vámi dodaný text a těšíme se na další spolupráci.

A.N. Praha

Pane Vigato, jste moc dobrý učitel, umíte naučit.

I.V. Praha

Pane Vigato, je to poprvé co odcházím z lekce a mám pocit, že jsem se opravdu naučila něco z cizího jazyka.

M.E. Praha

Pane Vigato, překládáte moc dobře. Vámi přeložený zápis soudu neměl chybu.

I.B., Bologna

Nikdy předtím jsme ještě neměli takto zajímavého učitele, je to úplně něco jiného, než v jiných jazykových školách. Lekce s vám nás moc baví.

D.S., L.A. Praha

Pane Vigato, moje babička mi vždycky říkávála: Neptej se jak dlouho to dělal, ale kdo to dělal a vy pane Vigato jste toho zářivým příkladem.

Moc děkuji. J.S. Brno

Dnes se úplně změnil můj život, vím, že se mohu italštinu naučit tak dobře jako vy a získat tak lepší práci.

A.M. Praha

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině