Pokračování výkladu a tvarosloví slovesa Uscire

Share Button

ZÁKLADNÍ TVAROSLOVÍ SLOVESA USCIRE

------------------------------------------------