Povely

Share Button

Pracovní povely, které uslyšíte od italského šéfa. Mohou se hodit:

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: