Základy italské gramatiky

Share Button

Tak vona tohle italština pro začátečníky vlastně i je. Už během své lektorské praxe, vlastně hlavně na jejím začátku, jsem zjistil, že vlastně není pro lektora rozdíl, učit pokročilé studenty nebo začátečníky. Vono totiž umět do detailu tu začátečnickou gramatiku, včetně pravopisu (apostrof, zdvojené souhlásky, elize / apokopa, krácení) je hustá věc.

Ono, totiž i také psaní čárky ve větě a to jak v české nebo italské větě – je daná věc. Já proto chci opět opakovat základy, i když ty úplné základy, opravdu začánají čárkou, apostrofem, správně napsanou předložkou…:

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.