Infinitivní předložkové vazby v italštině

Share Button

Infinitivní předložkové vazby v italštině. Sloves+sloveso = italské vazby při infinitivu slovesa a druhého slovesa v konkrétním tvaru.

Dvě vedle sebe stojící slovesa:

Italština pro samouky. Lektor italského jazyka Gustav Vigato

Italština pro samouky. Lektor italského jazyka Gustav Vigato

Italština- praktický výtah o jazyce
Infinitivní předložkové vazby v italštině
Postavení přídavného jména v italštině
Přehled spojek v italském jazyce
Italské slovesné třídy
Italské Ne
Další italská slovesa
Italské „dělat“

Skype lekce jak má být: gustav.vigato