Infinitivní předložkové vazby v italštině

Share Button

Infinitivní předložkové vazby v italštině. Sloves+sloveso = italské vazby při infinitivu slovesa a druhého slovesa v konkrétním tvaru.

Dvě vedle sebe stojící slovesa:

DALŠÍ ITALSKÁ GRAMATIKA: 

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině