Infinitivní předložkové vazby v italštině

Italština pro samouky. Lektor italského jazyka Gustav Vigato
Share Button

Infinitivní předložkové vazby v italštině. Sloves+sloveso = italské vazby při infinitivu slovesa a druhého slovesa v konkrétním tvaru.

Dvě vedle sebe stojící slovesa:

 • Abituarsi a fare – Zvyknout si něco dělat
 • Affrettarsi a fare – Pospíšit si jaksi něco dělat
 • Aiutare q a fare – Pomoci někomu něco dělat
 • Andare a fare – Jet dělat
 • Andare a trovare – Jet navštívit
 • Arrivare a fare – Dorazit něco udělat
 • Augurarsi di fare – Přát si dělat
 • Avere intenzioni di fare – Mít v záměru dělat
 • Avere l’occasione di fare – Mít příležitost dělat
 • Avere il tempo di fare – Mít čas dělat
 • Avere voglia di fare – Mít chuť dělat
 • Cercare di fare – Snažit se dělat
 • Chiedere a q di fare – Pižádat někoho o to, aby něco udělal
 • Cominciare a fare – Začít dělat
 • Continuare a fare – Pokračovat v dělání
 • Costringere q a fare – Donutit někoho něco udělat
 • Decidere di fare -Rozhodnout se dělat
 • Decidersi a fare – Rozhodnout se dělat
 • Dimenticare di fare – Zapomenout udělat
 • Essere capace di fare – Být schopen něco dělat
 • Essere in grado di fare – Být sto něco udělat
 • Finire di fare – Ukončit dělání
 • Imparare a fare – Naučit se dělat
 • Impedire a q di fare – Zabránit někomu něco udělat
 • Insegnare a q a fare – Naučit někoho něco dělat
 • Invitare q a fare – Pozvat někoho (něco) dělat
 • Mettersi a fare – Dát se do činnosti
 • Permettere a q di fare – Dovolit někomu něco udělat
 • Permettersi di fare – Dovolit si něco udělat
 • Prepararsi a fare – Připravit se něco učinit
 • Promettere di fare – Slíbit něco udělat
 • Provare a (di) fare – Zkusit něco udělat
 • Rifiutare di fare – Odmítnout udělat
 • Riuscire a fare – Dokázat udělat
 • Sperare di fare – Doufat, že se něco zadaří udělat
 • Smettere di fare – Přestat dělat
 • Stare per fare – Být jaksi ve střehu něco udělat
 • Tornare a fare – Vrátit se udělat
 • Venire a prendere – Přijít si něco vzít
 • Venire a trovare – Přijít navštívit
Italština pro samouky. Lektor italského jazyka Gustav Vigato

Italština pro samouky. Lektor italského jazyka Gustav Vigato

Italština- praktický výtah o jazyce
Infinitivní předložkové vazby v italštině
Postavení přídavného jména v italštině
Přehled spojek v italském jazyce
Italské slovesné třídy
Italské Ne
Další italská slovesa
Italské „dělat“

Skype lekce jak má být: gustav.vigato