Další významy slovesa Lavorare a jeho odvozenin:

Share Button

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: