Další významy italského slovesa Sapere…

Share Button

sapere di qc – páchnout po čem
sapere di qc – mít vůni čeho
sapere di qc – mít chuť čeho
sapere il galateo – mít vybrané chování
sapere meglio – lépe chutnat
sapere meglio – mít lepší chuť
saperla lunga – umět v tom chodit
saperlo! – to kdybych věděl!
saperlo! – kdybych to byl věděl!
sapete – víte
sapete – umíte
sapete – znáte

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině