Ověřené překlady italštiny

Share Button

Ověřené překlady italštiny bez poplatku – překlady na přímo od tlumočníka italštiny. Zákazník platí jen za překlad. Místo vypracování ověřeného překladu: Praha 1, Praha 2, Praha 3. Ověřené překlady všech standardních typologií, viz. níže.

Jaké ověřené překlady italštiny

Tým překladatelů italštiny bez zprostředkovacích poplatků. Překlady expresní a překlady s ověřením 6 překladatelů a tlumočníků. Neagenturní překlady italského jazyka: včetně dalších oborů, jako: strojařina, chemie, farmacie. Též překlady lékaři.

CHARAKTERISTIKA OVĚŘENÝCH PŘEKLADŮ Z/DO ITALŠTINY: 

UKÁZKA PRÁVNĚ TECHNICKÉHO TEXTU ZE SMLOUVY: 

L’Appaltatore, qualora ritenga di avere diritto a pretendere la proroga del Termine di
ultimazione dei lavori o il pagamento ai sensi di qualsiasi degli Articoli delle presenti
Condizioni o comunque in attinenza al Contratto, è tenuto a notificare al Project
Manager la richiesta (cdt. „claim“) contenente una descrizione del fatto o delle
circostanze ai quali si riferisce.

Praktický překlady překladu osvědčení o ekologické likvidaci vozila: 

Překlad certifikátu o osvědčení vozidla Ravenna z Italštiny.

Překlad s ověřovacím razítkem ve formátu PDF (zasíláno elektronicky zákazníkům z České republiky): Certificato di demolizione – OSVĚDČENÍ O SEŠROTOVÁNÍ, další fragmenty překladu: Název: AUTODEMOLIZIONISCIORTINOGIUSTINOEC.DIGUIDUCCISERGIOS.A.S. Sídlo: CASTIGLIONE DI RAVENNA.

Nařízení č. 209, čl. 5, odstavec 7, ze dne 24.června 2003, Vydané: OKRESNÍ SPRÁVOU RAVENNA.
Číslo BO / 1275 / 0 / INTEGR. CENTRUM SBĚRU MOTOROVÝCH VOZIDEL (jak definováno v č.l. 3, odst. 1, písm. b)

Žádáte-li ověřené překlady italštiny – rychlý kontakt na překladatel italštiny naleznete ZDE.