O italštině

Share Button

Čím je italština ve světě.

Italština – světový jazyk.

Čím je italština ve světě

Italština je románský jazyk, což znamená, že patří do kategorie latinské jazykové rodiny. Italsky mluví téměř 60 milionů Italů žijících na Apeninském poloostrově a Švýcaři obývající italské kantony. Italština je mateřským jazykem dalších milionů emigrantů, kteří emigrovali v 19. a 20.století do Jižní a Severní Ameriky. Zvláště ve státech jako Argentina a Brazílie je možné se italsky domluvit.

Čím je italština u nás

Italština Gustav Vigato

Italština Gustav Vigato

Italština je velmi oblíbeným jazykem pro svou zvukomalebnost. Naprosto ojedinělá je skutečnost vztahující se k našemu hlavnímu městu, Praze.

Situace utvářející se po staletí a zformovaná hlavně posledními desetiletími je daná obchodně-historickými okolnostmi, v jejichž kontextu došlo k bohatému rozvinutí obchodních vztahů mezi Itálií a Českou republikou. Tento fakt poskytuje italštině široké uplatnění v nejrůznějších odvětvích.

Realitou je, že italové patří k velmi početné skupině cizincůvlastníků nemovitého majetku v ČR. Stovky až tisíce obchodních společností zakládají na území ČR právě Italové. To činí ze znalosti italštiny opravdový nástroj pro výkon mnoha zaměstnání. Export, import, ale i na půdě neziskových organizací, škol a dalších institucí, tam všude lze s italštinou najít pracovní uplatnění.

 

Italština

Italština

Lektor Gustav Vigato