O italštině

Share Button

Čím je italština ve světě

Italština je románský jazyk, což znamená, že patří do kategorie latinské jazykové rodiny. Italsky mluví téměř 60 milionů Italů žijících na Apeninském poloostrově a Švýcaři obývající italské kantony. Italština je mateřským jazykem dalších milionů emigrantů, kteří emigrovali v 19. a 20.století do Jižní a Severní Ameriky. Zvláště ve státech jako Argentina a Brazílie je možné se italsky domluvit.

Čím je italština u nás

Italština Gustav Vigato

Italština Gustav Vigato

Italština je velmi oblíbeným jazykem pro svou zvukomalebnost. Naprosto ojedinělá je skutečnost vztahující se k našemu hlavnímu městu, Praze.

Situace utvářející se po staletí a zformovaná hlavně posledními desetiletími je daná obchodně-historickými okolnostmi, v jejichž kontextu došlo k bohatému rozvinutí obchodních vztahů mezi Itálií a Českou republikou. Tento fakt poskytuje italštině široké uplatnění v nejrůznějších odvětvích.

Realitou je, že Italové patří k velmi početné skupině cizincůvlastníků nemovitého majetku v ČR. Stovky až tisíce obchodních společností zakládají na území ČR právě Italové. To činí ze znalosti italštiny opravdový nástroj pro výkon mnoha zaměstnání. Export, import, ale i na půdě neziskových organizací, škol a dalších institucí, tam všude lze s italštinou najít pracovní uplatnění.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině