Italská gramatika/Vedlejší věty

Share Button

Vedlejší věty krácené v italštině/Italština a „infinitivní“ vedlejší věty.

Níže jsou vyčteny všechny případy vedlejších/infinitivních vět v italštině:

Věta časová – dopo

Dopo aver letto le favole una diecina di volte, le ho imparate a memoria.

Věta časová – prima di

Prima di partire vorrei studiarli ancora.

Věta důvodová

Ha qualche rimpianto per aver lasciato l’atletica leggera?

Věta předmětná

Ti prego di lasciarmi in pace.

Věta příslovečná

Sono felica di vederLa.

Věta účelová 

Devi prendere un taxi per non arrivare tardi.

  • Avšak také pozor na: Gli ha telefonato di venire. CO TELEFONOVAL?
  • Gli ha telefonato per dirglielo. PROČ TELEFONOVAL?
  • Pozor na tázací otázku, která může rozlišit od vedlejší věty předmětné
Věta účinková

Sono tanto stanco da non poter impugnare nemmeno la racchetta.

Devo occuparmi di cose serie ivece di leggere le favole.

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.