Italská gramatika/Vedlejší věty

Share Button

📜 Italština: Specialita Vedlejších Infinitivních Vět 📜

V italštině se vedlejší věty často vyjadřují pomocí infinitivu (zkrácené věty), což je základní forma slovesa. Tato struktura se stává jednodušší a efektivnější, zejména v konverzačním stylu. Pro lepší pochopení těchto struktur si všimněme několika dalších příkladů:

🕰 Věta časová – appena 🕰
Appena uscito di casa, ha iniziato a piovere.
Hned jak vyšel z domu, začalo pršet.

🎯 Věta příčinná – per non 🎯
Non ha mangiato per non ingrassare.
Nejedl, aby nepřibral na váze.

🔍 Věta příslovečná – senza 🔍
È andato al lavoro senza aver fatto colazione.
Šel do práce, aniž by snídal.

🌟 Věta přídavná 🌟
Ci sono molte cose da fare.
Je mnoho věcí k udělání.

Je důležité si uvědomit, že zatímco některé infinitivní konstrukce mohou vypadat podobně, jejich význam může být odlišný v závislosti na kontextu a použitém slovesu.

Příklad:
🤔 Mi ha chiesto di comprare il pane.
Zeptal se mě, abych koupil chléb. (Tázací otázka může rozlišit od vedlejší věty předmětné)

❗ Avšak stále platí, že:
Pokud máte pochybnosti o tom, jak interpretovat větu, je dobré se zaměřit na klíčová slova a kontext, ve kterém jsou použita. Praxe a konzistentní studium vám pomohou tyto struktury lépe rozpoznávat a využívat.

Italština je jazyk plný nádhery a jemných nuancí. Ačkoli se může zdát komplikovaná, je to jen otázka času a cvičení, než se stanete mistrem v jejím používání! 🇮🇹📚🌟

Vedlejší věty krácené v italštině/Italština a „infinitivní“ vedlejší věty. Níže jsou vyčteny všechny případy vedlejších/infinitivních vět v italštině:

Věta časová – dopo

Dopo aver letto le favole una diecina di volte, le ho imparate a memoria.

Věta časová – prima di

Prima di partire vorrei studiarli ancora.

Věta důvodová

Ha qualche rimpianto per aver lasciato l’atletica leggera?

Věta předmětná

Ti prego di lasciarmi in pace.

Věta příslovečná

Sono felica di vederLa.

Věta účelová 

Devi prendere un taxi per non arrivare tardi.

  • Avšak také pozor na: Gli ha telefonato di venire. CO TELEFONOVAL?
  • Gli ha telefonato per dirglielo. PROČ TELEFONOVAL?
  • Pozor na tázací otázku, která může rozlišit od vedlejší věty předmětné
Věta účinková

Sono tanto stanco da non poter impugnare nemmeno la racchetta.

Devo occuparmi di cose serie ivece di leggere le favole.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.