Pokračování významů slovesa Perdere…

Share Button

perdere – založit
perdere – zameškat
perdere col cappotto – úplně prohrát
perdere colpi – vynechávat
perdere colpi – selhávat
perdere di bellezza – ztratit na kráse
perdere l’orientamento – ztratit orientaci
perdere la fatica – darmo se namáhat
perdere la parola – ztratit řeč
perdere la parola – ustrnout
perdere la parola – oněmět úžasem
perdere la quota – propadnout se
perdere la sinderesi – přijít o rozum
perdere la strada – zabloudit
perdere la strada – sejít z cesty
perdere quota – klesat
perdersi – zabloudit

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině