Odborná italština

A co tenhle rozkošný kousek?

Share Button

Nakonec jsem narazil ještě na jednu od Vendittiho (i s italským textem). Také je mi známa již dlohou dobu. Udivující je poezie v ní použitá, v kombinaci s jakoby opatrnou melodií činí dílko obzvláště dojemným. Její překlad z italštiny nebudu z časových důvodů provádět. Uvedu však několik překladů svých slovíček z tohoto odstavce, což činím […]

Obchodní fráze a slovíčka – díl II.

Share Button

Obchodování v italštině – obchodní nákup v italštině: Nákup zboží – Acquisto della merce. Nákup služeb – Acquisto di servizi. Nákup v Itálii – Acquisto in Italia. Nákup služeb, nebo zboží v italštině se řídí stejnými gramatickými pravidly, jaká vládnou pro italštinu. Výrazy použité jsou většinou ustálené a používají se dnes v celé Itálii. Obchodní italštinu […]

Překladatelku italštiny z Vinohrad bolí hlava

Share Button

Dobrý den. K předchozímu překladu. Mě ještě včera tak třeštila po té horečce hlava, že jsem nakonec volala klientovi, že ten druhý překlad nebude, že jsem to zadala někomu jiném a že to nezvládnu bez slovníku. Tak, jak jste říkala a že já se omlouvám a že ať to teď výjimečně dají externě agentuře pro […]

Italská kriminální ústředna pátrá

Share Button

KRAJSKÉ ODDĚLENÍ ČETNÍKŮ EMILIA-ROMAGNA „Dnes přibližně v 8:00 hodin jsem byl kontaktován společností SITALIA, firmou, která je pověřená odpovědností za některé naše vozy, že se dnes ráno podařilo v obci Argelato (BO) zachytit signál z jednoho našeho nákladního vozu. Z toho jsem pochopil, že jeden z našich vozů, který ráno odjel z překladiště v Bologni […]

Český právní píše dopis italsky pro svého klienta

Share Button

Buon giorno, ci rivolgiamo a Lei per ringraziarLa della conferma del Vostro interesse di realizzare la transazione mediante il nostro studio legale, e per assicurarLa, che dedicheremo una massima attenzione e sforzo alla nostra comune collaborazione. Noi abbiamo pronti tutti i documenti necessari per iniziare la transazione, quindi dopo il Vostro accenno provvediamo senza esitare […]

Italská slovní zásoba pro právníky

Share Button

A pokud by tu byl zase nějaký právník, co mi bude psát, zda-li bych dal dohromady glosář obchodního a korporátního práva pro právníky – aby i on se mohl stát překladatelem do italštiny a z italštiny, tak toto je klidně možné. Glosář italské odborné slovní zásoby (právo korporátní), bude na světě, co nevidět: codice penale […]