Kompletní časování slovesa Fare v oznamovacím způsobu

Share Button

Sloveso FARE

Sloveso „FARE“ patří v italštině k nejpravidelnějším a nejčastěji používaným slovesům. Je to sloveso, které vyjadřuje činnost, jakou je výroba, tvorba, nebo provádění nějaké akce.

Časování slovesa FARE

Přítomný čas (Presente Indicativo)
Minulý čas (Passato Remoto)

…a další časy, jako je budoucí čas, podmiňovací způsob, atd.

Studentka Radka a fráze „Cosa fai?“

Radka, začínající studentka italštiny z Prahy, se jednoho dne setkala s výrazem „cosa fai?“ během studia. Nebyla si jistá, co to znamená, a tak se svým učitelem začala tuto frázi analyzovat.

Fráze „cosa fai?“ doslova znamená „co děláš?“ Slovo „cosa“ znamená „co“ a „fai“ je druhá osoba singuláru přítomného času slovesa „FARE„.

Díky tomuto důkladnému vysvětlení si Radka uvědomila, jak důležitá a užitečná je tato fráze v každodenní komunikaci v italštině. Učitel jí také ukázal, jak tuto frázi použít v různých situacích a kontextech.

Tímto způsobem se Radka stala o krok zručnější v italštině, a také si osvojila jeden z nejdůležitějších a nejzákladnějších výrazů tohoto krásného jazyka.

 

Indicativo presente
io faccio/fotu faiegli/ella fanoi facciamovoi fateessi/esse fanno
Indicativo imperfetto
io facevotu faceviegli/ella facevanoi facevamovoi facevateessi/esse facevano
Indicativo passato remoto
io fecitu facestiegli/ella fecenoi facemmovoi facesteessi/esse fecero
Indicativo futuro semplice
io faròtu faraiegli/ella farànoi faremovoi fareteessi/esse faranno
Indicativo passato prossimo
io ho fattotu hai fattoegli/ella ha fattonoi abbiamo fattovoi avete fattoessi/esse hanno fatto
Indicativo trapassato prossimo
io avevo fattotu avevi fattoegli/ella aveva fattonoi avevamo fattovoi avevate fattoessi/esse avevano fatto
Indicativo trapassato remoto
io ebbi fattotu avesti fattoegli/ella ebbe fattonoi avemmo fattovoi aveste fattoessi/esse ebbero fatto
Indicativo futuro anteriore
io avrò fattotu avrai fattoegli/ella avrà fattonoi avremo fattovoi avrete fattoessi/esse avranno fatto
Congiuntivo presente
io facciatu facciaegli/ella faccianoi facciamovoi facciateessi/esse facciano
Congiuntivo imperfetto
io facessitu facessiegli/ella facessenoi facessimovoi facesteessi/esse facessero
Congiuntivo passato
io abbia fattotu abbia fattoegli/ella abbia fattonoi abbiamo fattovoi abbiate fattoessi/esse abbiano fatto
Congiuntivo trapassato
io avessi fattotu avessi fattoegli/ella avesse fattonoi avessimo fattovoi aveste fattoessi/esse avessero fatto
Condizionale presente
io fareitu farestiegli/ella farebbenoi faremmovoi faresteessi/esse farebbero
Condizionale passato
io avrei fattotu avresti fattoegli/ella avrebbe fattonoi avremmo fattovoi avreste fattoessi/esse avrebbero fatto
Imperativo
fa/fa’/faifacciafacciamofatefacciano
Imperativo Non
non farenon faccianon facciamonon fatenon facciano
Infinito / Gerundio
fareaver fatto
facendoavendo fatto
Participio
facente
fattofattafattifatte

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.