Slovesa Venire / Arrivare

Share Button

Pokračování řekladu a významů slovesa Přijet do italštiny (Venire / Arrivare, Entrare, Ricevere, Accendere, Assumere, Recepire)