Obchodní fráze a překlad korepondence

Share Button

Popularizujeme italštinu – Obchodní fráze a slovíčka/Italské obchodní fráze: formálně. Neformálně: několik vět pro česko-italské obchodníčky. Ti, kteří handlují (i když výraz Handl – je z němčiny) něco s Itálií. Může se jedna o firmy s obratem na 10 mil. Kč či Euro, ale také malé obchodníky, dovozce nějakého italského zboží či materiálu.

Obchodní fráze a obchodní překlady

S obchodními frázemi také úzce souvisí překlad obchodních smluv: němčina, angličtina, italština, atd. Tam už se jedná o „super specializované“ obchodní fráze známé jen úzké specializované skupině, těmi jsou profesionální překladatelé s dovedností: 1) takovým smlouvám rozumět, 2) takové smlouvy překládat. Je tomu právě proto, že se k této dovednosti dopracovali komplexnějším přístupem: 1) studium jazyka a jeho vědeckých disciplín (syntaxe, morfologie, literatura, reálie, vývoj jazyka, historie apod.), 2) nadále proto, že k těmto teoretickým vědám přibrali ještě nějakou praktickou disciplínu (právo, skutečný obchod, zájem o problematiku – kombinaci všech apod.).

Obchodní fráze a obchodní překlady

Obchodní jednání v Itálii – Trattativa in Italia
Obchodní smlouva mezi Itálií a Českou republikou – Contratto commerciale tra l´Italia e la Repubblica ceca
Obchodování mezi dvěma zeměni – Commercio tra due paesi
Obchodní atašé (zástupce) – Rappresentante (legale)
Nákup surovin – Acquisto di materie prime

Další díly: II., III., IV.

Obchodní italština a obchodní jazyk – Lektor italského obchodního jazyka, výuka českých mluvčích obchodní italštině, rychlý kontakt: +420 608…

Co zpravidla zákazníci poptávají v oblasti obchodu je:

překlad dopisu pro obchodního partnera (navázání spolupráce odběratel)
překlad dopisu pro obchodního partnera (navázání spolupráce dodavatel)
překlad žádosti o ceník nebo obchodních podmínek
konkrétní cenová nabídky pro italské klienty
překlad propagačních materiálů nebo instrukcí k užití

 

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině