Avere – všechny časy oznamovacího způsobu

Share Button

Sloveso avere patří k základním, ale nepravidelným slovesům: kompletní časování slovesa avere v italštině pro oznamovací způsob. Následuje kondicionál konjunktivní čas, rozkazovací způsob (imperativ). Zde všeobecněji, co je konjunktiv.

Italština je bohatým a krásným jazykem, který má své složité gramatické struktury. Mezi nejdůležitější slovesné tvary patří sloveso „avere“ (mít), které má velký vliv na tvorbu časů oznamovacího způsobu. V tomto článku se zaměříme na různé tvary slovesa „avere“ a také si přiblížíme kondicionál minulý.

🔵 Přítomný čas oznamovacího způsobu (Indicativo Presente):

1️⃣ Io ho – Mám 2️⃣ Tu hai – Máš 3️⃣ Egli/ella ha – On/ona má 4️⃣ Noi abbiamo – Máme 5️⃣ Voi avete – Máte 6️⃣ Essi/esse hanno – Oni/ony mají

🟢 Minulý čas oznamovacího způsobu (Indicativo Passato Prossimo):

1️⃣ Io ho avuto – Měl/měla jsem 2️⃣ Tu hai avuto – Měl/měla jsi 3️⃣ Egli/ella ha avuto – Měl/měla měl/měla on/ona 4️⃣ Noi abbiamo avuto – Měli jsme/měly jsme 5️⃣ Voi avete avuto – Měli jste/měly jste 6️⃣ Essi/esse hanno avuto – Měli/měly oni/ony

🔴 Budoucí čas oznamovacího způsobu (Indicativo Futuro Semplice):

1️⃣ Io avrò – Budu mít 2️⃣ Tu avrai – Budeš mít 3️⃣ Egli/ella avrà – Bude mít 4️⃣ Noi avremo – Budeme mít 5️⃣ Voi avrete – Budete mít 6️⃣ Essi/esse avranno – Budou mít

🔵 Kondicionál minulý (Condizionale Passato):

Kondicionál minulý se tvoří pomocí kondicionálu přítomného slovesa „avere“ (avrei, avresti, avrebbe, avremmo, avreste, avrebbero) a slovesa v infinitivu. Vyjadřuje předpokládanou akci, která by se stala, kdyby se určitá podmínka splnila v minulosti.

Příklady:

1️⃣ Se avessi avuto più tempo, sarei andato/a al cinema. (Kdybych měl/měla více času, šel bych do kina.) 2️⃣ Se aveste studiato di più, avreste passato l’esame. (Kdybyste se více učili, udělali byste zkoušku.)

Avere je jedním z nejčastěji používaných sloves v italštině a jeho různé tvary jsou klíčové pro správnou komunikaci v různých časech oznamovacího způsobu. Kondicionál minulý pak poskytuje možnost vyjádření hypotetických situací a předpokládaných událostí v minulosti. S pečlivým studiem a cvičením můžete postupně ovládnout tyto slovesné tvary a zlepšit své jazykové dovednosti v italštině. Buona fortuna! 🍀🇮🇹

Presente: Passato prossimo:
io ho
tu hai
egli ha
noi abbiamo
voi avete
essi hanno
io ho avuto
tu hai avuto
egli ha avuto
noi abbiamo avuto
voi avete avuto
essi hanno avuto
Imperfetto: Trapassato prossimo:
io avevo
tu avevi
egli aveva
noi avevamo
voi avevate
essi avevano
io avevo avuto
tu avevi avuto
egli aveva avuto
noi avevamo avuto
voi avevate avuto
essi avevano avuto
Passato remoto: Trapassato remoto:
io ebbi
tu avesti
egli ebbe
noi avemmo
voi aveste
essi ebbero
io ebbi avuto
tu avesti avuto
egli ebbe avuto
noi avemmo avuto
voi aveste avuto
essi ebbero avuto
Futuro semplice: Futuro anteriore:
io avrò
tu avrai
egli avrà
noi avremo
voi avrete
essi avranno
io avrò avuto
tu avrai avuto
egli avrà avuto
noi avremo avuto
voi avrete avuto
essi avranno avuto

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině