Procvičování italštiny

Share Button

Procvičování italštiny s učitelem.

Procvičím, procvičíš, procvičíme.

Skype lekce italského jazyka/lektor Gustav Vigato/gramatika, konverzace, písemný záznam.

Skype lekce italského jazyka/lektor Gustav Vigato/gramatika, konverzace, písemný záznam.

Procvičování sloves

Hlavní stránku na slovesa italian-verbs.com lze využít pro perfektní a přesné poznání všech forem: tedy časů a tvarů pro italská slovesa. Další základní slovesa jsou k dispozici, s českým popisem a živá“ metoda je metoda procvičování s učitelem.

Italské slovesné třídy a vysvětlení k nim (1. – 3. slovesná třída)
Italské slovesné třídy
Rozkazovací způsob italských sloves
Zajímavá slovní zásoba pro budoucí překladatele

Pro úvodní on-line lekci a procvičení sloves s učitelem kontaktujte Skype: [skype-status skype_id=“gustav.vigato“ user_name=“Gustav Vigato“ button_theme=“Skype italština“ button_function=“Kontaktujte lektora italštiny.“ use_voicemail=“Výuka italštiny: Skype“ use_getskype=“Italština Vigato.“], nebo E-mail: vigatogustav@seznam.cz

Balíček mini italštiny – balíček obsahuje spojení s lektorem individuálně na 1 měsíc za 800 Kč.

Procvičování zájmen

Procvičování zájmen, zejména těch předmětných (zástupných ve 3. a 4. pádě) patří k jedné z nejtěžších kapitol italštiny. K procvičení zájmen je vhodné (nedaří-li se nácvik z učebnice) absolvovat alespoň 4 Skype lekce italštiny zaměřené na toto téma.

Ideální stav je ten, kdy klient sám vyjádří potřebu procvičování některé nejasné kapitoly z gramatiky a s lektorem například procvičují jen tuto jednu. Dobrý lektor se dokáže na nejasnou látku se žákem soustředit celou hodinu a připraví vhodné prostředky nácviku, aby si žák se Skype lekce italského jazyka odnesl co nejvíce a zájmena (popřípadě jiný gramatický úsek) se vžily beze zbytku do žákovi paměti, té teoretické, i praktické.

Příklady:

Zde se jedná o kombinaci předmětných zájmen 3. a 4. pádu v kombinaci se slovesem v imperativu (Dare, Fare).

Procvičování podstatných+přídavných jmen

Procvičování italských podstatných a přídavných jmen s lektorem, za pomocí metodiky: vyslechni a tvoř. Procvičování je také vhodné u Skype lekcí, kde z konkrétních situací vzniká písemný záznam, který si žák posléze může opět oživit nahlédnutím, nebo zkopírováním do příslušných souborů ve svém počítači.

Procvičování vět

Procvičování vět probíhá několika metodami:

Všechny zmíněné metody lze praktikovat jak:

Slovní zásoba z tohoto příspěvku:

  • Esercizio – Cvičení
  • Zájmeno – Pronome
  • Stato ideale – Ideální stav
  • Creare – Tvořit

 

 

 

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.