Pozdravy – ještě více!

Share Button

Italské fráze pozdravy + seznámení:

Další italské fráze následující těsně po pozdravení:

Francesco byl nervózní před svým prvním obchodním setkáním v Miláně. Potřásl si rukou s portýrem v předsálí a řekl: „Buongiorno.“ Portýr se usmál a opětoval pozdrav: „Buongiorno, signore!“

Výtahem se dostal do správného patra a představil se recepční: „Buongiorno, mi chiamo Francesco. Ho un appuntamento con la Signora Rossi.“ (Dobrý den, jmenuji se Francesco. Mám schůzku s paní Rossi.)

Recepční ho pozdravila a odpověděla: „Salve, Signor Francesco. Come sta?“ (Buďte zdráv, pane Francesco. Jak se máte?)

„Sto bene, grazie. E Lei?“ (Mám se dobře, děkuji. A vy?) odpověděl Francesco.

Poté ho dovedla do konferenční místnosti, kde ho čekala Signora Rossi. Oba si potřásli rukou, a Francesco řekl: „Piacere, Signora Rossi.“ (Těší mě, paní Rossi.)

„Piacere mio,“ odpověděla s úsměvem. (Potěšení na mé straně.)

Setkání proběhlo hladce, a po uzavření dohody se Francesco rozloučil s: „Arrivederci, e grazie per la vostra ospitalità. A presto!“ (Nashledanou a děkuji za vaši pohostinnost. Uvidíme se brzy!)

Signora Rossi se usmála a řekla: „A domani, Signor Francesco. È stato un piacere lavorare con te.“ (Uvidíme se zítra, pane Francesco. Byla to radost s vámi pracovat.)

Francesco odešel z budovy s pocitem úspěchu a vděčnosti, že se s italským obchodním jazykem obešel tak dobře.


Tento příběh ukazuje, jak lze tyto fráze použít v reálných, každodenních situacích, zejména v obchodním kontextu. Vědomosti o těchto pozdravech a frázích mohou být klíčové při navázání dobrých obchodních vztahů v Itálii. 🇮🇹🤝

DALŠÍ TÉMATA: Obchodní italština a obchodní jazyk.

 

 

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině